Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Het Coronavirus woedt nu in China en het aantal besmettingsgevallen in andere delen van de wereld neemt toe. Dit heeft uiteenlopende en deels onbekende gevolgen voor Nederlandse ondernemers op zowel korte als lange termijn. Om ondernemers een helpende hand te bieden, heeft VNO-NCW deze doorverwijspagina gemaakt zodat zij voor de juiste informatie bij de juiste kennispartner terecht kunnen.

 

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Het ECDC geeft een dagelijkse update over de stand van zaken in de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

FME Meldpunt Coronavirus

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het Coronavirus:

www.fme.nl/nl/nieuws/fme-opent-meldpunt-coronavirus

 

KVK over Corona

De Kamer van Koophandel laat hier zien wat je als ondernemer moet weten over het Coronavirus

www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/zakendoen-met-/china/het-coronavirus-dit-moet-je-weten/

 

RIVM over Corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft hier advies en informatie over de ziekte met doorverwijzingen naar Q&A’s en de verspreiding van het Coronavirus:

www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China

 

Daarnaast heeft het RIVM hier een up-to-date Q&A-pagina beschikbaar gesteld:

www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-china/vragen-antwoorden

 

En hier kunt u de verspreiding van het Coronavirus over de hele wereld volgen:

www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-china/verspreiding

 

Daarnaast houdt RIVM deze pagina up-to-date met handelingswijze voor (bedrijfs)artsen.
De bijlage 'Abro-infactberichten' is zeer bruikbaar voor bedrijfsartsen:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/2019-ncov

 

Rijksoverheid over Corona

Op deze pagina laat de Rijksoverheid zien welke maatregelen tegen het Coronavirus worden getroffen op Rijksniveau. Tevens worden hier Kamerbrieven m.b.t. het virus geplaatst.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/infectieziekten/nederlandse-aanpak-nieuw-coronavirus

 

Reisadvies Buitenlandse Zaken over China

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt hier het reisadvies voor China bij:

www.nederlandwereldwijd.nl/landen/china/reizen/reisadvies

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over Coronavirus

De RVO heeft hier een lijst met veel gestelde vragen over het Coronavirus en zakendoen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus

 

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij aanvraag doen bij de UAW:

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=175

 

WHO over broodjeaapverhalen Corona

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft een pagina opgericht om broodjeaapverhalen over het Coronavirus te ontkrachten (in het Engels):

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

 

WTV en Force Majeure 

Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor gevolgen van Coronavirus