De bedrijfspraktijk & Sustainable Development Goals (SDG's)

Ondernemers willen wel bijdragen aan de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN, maar hun activiteiten zijn nog onvoldoende om de doelen in 2030 te halen. Tijdens de conferentie 'De bedrijfspraktijk & Sustainable Development Goal (SDG's) werden concrete aanbevelingen gedaan om te versnellen.

 

Door Annemarie van Oorschot

 

Bijna 90 procent van de 130 leden van Global Compact Network Nederland (GCNL) wil bijdragen aan de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties en communiceert daarover. Onder hen zijn veel grote en kleine bedrijven, zoals Philips, VolkerWessels en Ximedes Software. Dat staat in de voortgangsrapportage die GCNL openbaar maakte op 30 november 2018 tijdens de conferentie 'De bedrijfspraktijk & Sustainable Development Goals (SDG's): Van bewustwording naar impact!'

Dat de SDG's op het netvlies van ondernemers staan, bleek ook uit het feit dat de bijeenkomst overtekend was. De 150 deelnemers vulden de collegezaal van de Rotterdamse Erasmus Universiteit tot aan de nok. Desondanks gaven Jan-Willem Scheijgrond, voorzitter GCNL en Jan Peter Balkenende, voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition, gezamenlijk een waarschuwing af. Willen we de SDG's in 2030 realiseren – het streefjaar waarvoor bijna alle landen van de wereld hebben getekend – dan moeten we versnellen, want de impact is nog gering.

 

SDG's meetbaar maken

Scheijgrond, tevens vicepresident Government and Public Aiffairs bij Philips, benadrukte tijdens de conferentie dat bedrijven en organisaties kunnen versnellen als zij de SDG's opnemen in hun corporate strategie. 'Kijk welke SDG's aansluiten bij je missie. Zorg dat je impact op die SDG's meetbaar is en rapporteer erover. Dan zal het bedrijf ook sneller groeien. Als je jezelf accountable maakt, kun je de wereld veranderen.'

Balkenende onderstreepte de visie van Scheijgrond. Dat de SDG's geïntegreerd moeten worden in de strategie en de bestaande interne managementrapportages van bedrijven is een van de drie voorwaarden voor de noodzakelijke versnelling. Juist die rapportages helpen bij de transformatie van het portfolio, bijvoorbeeld naar circulaire producten, en bij de ontwikkeling van nieuwe, duurzame businessmodellen. De andere twee vereisten voor het realiseren van de SDG's zijn volgens beide heren het opschalen van doorbraakinnovaties in partnerschappen en het opnemen van de SDG's in de curricula van alle onderwijsinstellingen, van basisschool tot en met universiteit.

 

Handige SDG-hulpmiddelen voor bedrijven

De dag voorafgaande aan de conferentie maakte accountantsbureau PwC bekend dat bedrijven het lastig vinden concrete maatregelen te treffen om de doelstellingen te verwezenlijken. PwC heeft onderzoek gedaan onder 729 beursgenoteerde bedrijven in 21 landen, waarvan 40 in Nederland. Linda Midgley, senior-manager Sustainability & Responsible Governance bij PwC, legde de ondernemers in de collegezaal uit dat het tijd kost om de werelddoelen te vertalen naar de bedrijfspraktijk, waarbij die praktijk ook nog eens per regio verschilt. Zij reikte hen hulpmiddelen aan, waaronder:

 

1) Een keuze-instrument, waarmee je kunt bepalen welke SDG-subdoelen (169) en bijbehorende indicatoren voor jouw bedrijf geschikt zijn;

2) Een stappenplan waarmee je de gekozen subdoelen kan opnemen in je bestaande rapportageprocessen;

3) Een praktische wegwijzer waarmee je tegemoet kunt komen aan de wensen van investeerders.

 

De hulpmiddelen vind je op: www.globalreporting.org en www.unglobalcompact.org en staan ook opgenomen in de SDG voortgangsrapportage van GCNL.

Ook professor Rob van Tulder, verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit en gespecialiseerd in International Business en Society Management, wees op twee praktische gidsen van zijn hand:

1) Getting all the motives right

2) Framework for effective corporate involvement

'Verkoop je bedrijf niet te snel, zodat je de vrijheid houdt de beslissingen te nemen die goed zijn voor je bedrijf en voor een betere wereld.'

Lise Kingo vanuit New York overgevlogen

De directeur van UN Global Compact, Lise Kingo, overgevlogen uit New York, zei dat we niet moeten vergeten dat het slechts drie jaar geleden is dat alle VN-landen zich committeerden aan de 17 SDG's en tekenden voor het Klimaatakkoord in Parijs. 'Global Compact is een beweging voor een betere wereld. We willen 'business as usual' ontwrichten. Inmiddels zijn 9500 bedrijven aangesloten, waarbij in bijna 70 procent van de gevallen de CEO betrokken is. In lokale netwerken zetten al 14.000 bedrijven zich in voor de ontwikkelingsdoelen. Dit is een positieve ontwikkeling!'

 

Yousef Yousef geeft mkb'ers praktische tips

Voorzitter van het VNO-NCW Netwerk Groene Groeiers Yousef Yousef, die samen met GCNL de conferentie organiseerde, zette iedereen weer met beide benen op de grond. 'Als ondernemer kun je pas impact maken als je beschikt over geld, goede mensen en groei.'

Yousef is directeur-eigenaar van LG Sonic en heeft een product dat met geluidsgolven in plaats van schadelijke chemicaliën oppervlaktewater zuivert van algen. Drinkwaterbedrijven zijn zijn belangrijkste klanten. Opgericht in 2011, inmiddels actief in 35 landen en met een winstgroei van 35 procent is hij een succesvolle groene groeier. Yousef: 'Ik heb wat tips voor mkb'ers om te kunnen groeien. Richt je op de klant, niet op de technologie. Richt je op het team en de impact van dat team, niet op de cijfers. En verkoop je bedrijf niet te snel, zodat je de vrijheid houdt de beslissingen te nemen die goed zijn voor je bedrijf en voor een betere wereld.'

 

1 euro om te investeren

Aangezien Sinterklaas in het land was, kregen alle deelnemers een chocolademunt van 1 euro met de vraag die te investeren in de ontwikkeling die de meeste impact op de SDG's zou kunnen hebben. Gekozen moest worden tussen technologie, creëren van marktvraag en duurzaam beleggingsbeleid van financiële instellingen. De overgrote meerderheid (80 procent) zette zijn euro in op het creëren van marktvraag naar duurzame producten en diensten.

 

Jan Peter Balkenende roept op tot actie!

'Ik roep jullie op tot actie', sloot Balkenende de bijeenkomst af. Op verzoek van dagvoorzitter Esther van Rijswijk nam hij de rol van dominee aan. 'We moeten onze krachten verenigen - bedrijfsleven, overheden, onderwijsinstellingen – en werken aan een betere wereld. Make dreams reality!'

 

 

Tijdens de conferentie tekenden Jan-Willem Scheijgrond, voorzitter Global Compact Network Nederland, en Steef van de Velde, decaan Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, een samenwerkingsovereenkomst. Studenten van RSM krijgen de mogelijkheid mee te werken aan SDG-projecten in de bedrijven van GCNL, onder meer binnen hun Young Professional Program.

 

 

Foto's, video en publicaties

Onderaan deze pagina staan de 2 vertoonde video's: over SDG's in het Nederlandse bedrijfsleven (van VNO-NCW, MKB-Nederland, Global Compact Netwerk Nederland en Groene Groeiers) en 8 manieren om voedselverspilling tegen te gaan (gemaakt door Bright Vibes en voorbereid vanuit het Young Professional Program van Global Compact Netwerk Nederland). Er staat ook een link naar het gepresenteerde voortgangsrapport, de link naar het opiniestuk van Balkenende en Schreijgrond in het FD, een portretinterview van Yousef Yousef in Opinieblad Forum en nog enkele andere interessante verwijzingen, zoals de waardering van minister Sigrid Kaag over SDG's op de Malietoren.

 

Hieronder een fotoreportage van de bijeenkomst, gemaakt door Jeroen Poortvliet.

 

De foto's zijn ook te bekijken op Facebook.