Werkgever trekt wel degelijk weer meer geld uit voor de lonen

01-09-2017

Werkgevers laten graag hun waardering blijken voor hun werknemers. Met een schouderklopje, maar natuurlijk ook met een goed salaris. Als het uit kan voor een onderneming en de arbeidsproductiviteit stijgt, hoort daar ook een jaarlijkse loonsverhoging bij. Goed voor tevreden werknemers, mooi voor de koopkracht. Dat bedrijven daar – nu de crisis voorbij is – ook weer de portemonnee voor trekken, blijkt ook uit de cijfers van het Centraal Planbureau. Volgens het CPB stijgen de reële loonkosten voor ondernemers de komende 4 jaar met ruim 7 procent. Dat is zelfs 3 procent meer dan de groei van de arbeidsproductiviteit.

 

Cao-loonstijging niet hele verhaal

Iedereen blij dus? Nou nee, niet echt, want economen van verschillende instituten buitelen de laatste tijd over elkaar heen om te zeggen dat de lonen achterblijven en dat bedrijven daar hoognodig eens iets aan moeten doen. Ze verwijzen naar de cao-loonstijging, maar vergeten dat dit slechts een deel van het verhaal is. De lonen stijgen immers ook op andere manieren. Bijvoorbeeld doordat mensen die een nieuwe baan vinden een flinke salarisverhoging incasseren. Of doordat mensen die goed functioneren een individuele bonus of loonsverhoging krijgen.

 

AIQ zou teruglopen

Een ander verwijt dat werkgevers krijgen, is dat de AIQ steeds verder terug zou lopen. Met deze zogenoemde arbeidsinkomensquote wordt berekend wat de verhouding is tussen het arbeidsinkomen en de netto toegevoegde waarde. In andere woorden: hoeveel cent per verdiende euro er naar de werknemer gaat. Een dalende AIQ zou erop wijzen dat aandeelhouders en het bedrijfsleven een steeds groter deel van de koek voor zichzelf houden.  

 

Van forse daling is geen sprake

Het vreemde is dat als we kijken naar de raming van De Nederlandsche Bank van afgelopen juni we zien dat de AIQ sinds 2010 ongeveer stabiel is. Op dit moment gaat ongeveer 73 cent van elke verdiende euro in de lonen zitten. Van een forse daling ten opzichte van vorige jaren is geen sprake. Kijken we naar de toekomst, dan ligt er zelfs een stijging van de AIQ in het verschiet. Logisch, want als de arbeidsmarkt krapper zal worden dan zullen de lonen daarop reageren. Volgens de nieuwste raming van het CPB neemt de AIQ de komende jaren toe van 72,5 naar 73,7.

 

Belastingen niet steeds hoger maken

Om ervoor te zorgen dat werknemers daar ook echt de vruchten van proeven, moeten we naar de overheid kijken. Zolang Den Haag de belastingen steeds hoger maakt, is elke loongroei vooral in voordeel van het Rijk, en niet van de werknemer.

 

Paul van Kempen
Beleidssecretaris conjunctuur