Weer zware aardbeving Groningen: Den Haag dóe eindelijk iets

26-01-2018

Weer een zware aardbeving Groningen. Twee keer zelfs – en het jaar is nog maar amper begonnen. Deze maand werd er opnieuw een fakkeloptocht georganiseerd om aan de regering te laten zien dat het zo niet langer kan. Samen met onze leden namen we als VNO-NCW Noord mee aan deze tocht. Omdat we ons medeverantwoordelijk voelen voor een veilig en perspectiefrijke toekomst van het Noorden. En omdat het midden- en kleinbedrijf in het aardbevingsgebied een vergeten groep is waarvoor we ons sterk maken.

Maar we liepen ook mee om de politiek op te roepen in beweging te komen. Al sinds april wachten burgers en ondernemers op de afhandeling van de schade. En ook de versterkingsoperatie van woningen en bedrijfspanden in het gebied komt niet op gang.

 

Opnieuw zware aardbeving Groningen

Blijkbaar is er een zware beving nodig om ook Den Haag te laten voelen dat de urgentie toeneemt. Nu stelt EZ-minister Eric Wiebes dat er één loket moet komen waar Groningers, die schade hebben door de winning van aardgas, terecht kunnen. En dat de verantwoordelijkheid van de NAM naar het Rijk moet worden overgeheveld. Die aanpak hebben wij in 2016 al voorgesteld! Ik moet bezien of het bij een mooi signaal blijft of dat er eindelijk gehandeld gaat worden.

 

Handel schade aardbeving Groningen goed af

Daar zit misschien nog wel de meeste pijn: de politiek –  zowel nationaal als regionaal – neemt de eigen verantwoordelijkheid niet. Zoek samenwerkingspartners, onderneem actie.  Beleg de verantwoordelijkheid van de NAM nu echt bij het Rijk. Alleen zo kan de schade die er is goed afgehandeld worden. Zet een Rijksvastgoedbedrijf op, dat vastgoed koopt, versterkt en beheert. Nationaliseer op vrijwillige basis Groningse huizen en gebouwen met aardbevingsschade. Zo’n Rijksvastgoedbedrijf kan op een professionele manier hele gebieden herontwikkelen in overleg met bewoners.

 

Aardbeving Groningen biedt ook kans: verduurzaam de regio

De politiek lijkt zich vooral te focussen op schadeherstel. Terwijl de vernieuwingsoperatie, met bijbehorende langetermijnvisie voor het gebied, net zo  belangrijk is. De noordelijke economie is sterk verbonden met gas. De transitie naar een duurzame economie vereist denkkracht en ondernemerschap. Alleen zo kan het perspectief van deze regio weer ten goede gekeerd worden. 

 

Alfred Welink

Voorzitter VNO-NCW Noord