Voorstel Moscovici schaadt Europese concurrentiepositie

27-10-2016

Soms ontaardt een goed bedoeld voorstel volledig. Dat is precies wat er de afgelopen jaren is gebeurd met de voorstellen vanuit de Europese Commissie voor harmonisatie van de belastinggrondslag voor de winstbelasting. Ooit op de tekentafel begonnen als poging om Europa aantrekkelijker te maken voor multinationals door ze de keuze te geven niet langer met 28 verschillende belastingstelsels voor de vennootschapsbelasting te worden geconfronteerd. Het voorstel hiervoor uit 2011 is nooit echt levensvatbaar geweest.

Rare move
En nu? Het nieuw opgetuigde voorstel wordt neergezet als hét wapen tegen belastingontwijking door ondernemingen. Een rare move, te meer daar we nota bene onder Nederlands voorzitterschap net een Europese Richtlijn hebben aangenomen om de OESO-aanpak tegen belastingontwijking in de wetgeving van alle lidstaten te implementeren.

Van de hand
Veel erger is dat het voorstel van EU-commissaris Pierre Moscovici de concurrentiepositie van de Europese Unie op heel veel manieren zou schaden. VNO-NCW kan dan ook niet anders dan het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese winstbelasting van de hand te wijzen.

Bevroren stelsel
Want wat betekent het voorstel in de praktijk nu precies? Op de eerste plaats dat lidstaten de bevoegdheid om over hun eigen winstbelasting te beslissen voor altijd overdragen aan de EU. Nederland heeft dan alleen nog iets te zeggen zullen over de hoogte van het tarief. Dat heeft grote gevolgen, omdat we in de praktijk gevangen zullen zitten in een bevroren stelsel. Toekomstige aanpassingen vereisen namelijk unanieme instemming van alle lidstaten. Landen buiten de EU zoals de VS, het VK na een Brexit, Zwitserland, Singapore of China kunnen hun belastingstelsel wel verder moderniseren.

Onverantwoord
Daarover zullen ze zich in die landen in de handen wrijven, want internationale belastingconcurrentie vereist dat je je razendsnel aan kunt passen aan de concurrentie. Dat kunnen de EU-lidstaten dan niet meer. Onder deze omstandigheden is het daarom onverantwoord deze cruciale nationale bevoegdheid over te dragen aan de EU.

Soeverein
Bovendien moeten we oppassen voor een beweging richting een Europese regering waarin grote landen alles bepalen en kleine landen zoals Nederland er niet meer tussen komen. Dat is spelen met de welvaart van kleine lidstaten. Laat Nederland dus vooral soeverein blijven in het bepalen van zijn eigen welvaart en zijn winstbelasting niet uit handen geven.

Jeroen Lammers
Directeur Economische Zaken