Uitbreiding Lelystad Airport duldt geen uitstel

20-10-2017

VNO-NCW Midden is al jaren strategisch partner van Vliegveld Teuge. Dat hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken. Met passie en open vizier strijden we voor een verantwoorde groei en doorontwikkeling van deze luchthaven en het paracentrum. Altijd rekening houdend met stakeholders en de omgeving. Daarom staan we ook achter het verzoek van het vliegveld om alternatieve vliegroutes, de zogenoemde B++ variant, te willen onderzoeken als Lelystad Airport open gaat. Het gaat tenslotte om zo’n 30 bedrijven en de werkgelegenheid van meer dan 200 mensen in de Stedendriehoek. En, nee, dat mag ook wat ons betreft niet onevenredig ten koste gaan van stiltegebieden, bedrijven of steden en dorpen.

 

Lelystad Airport moet door 

Wij vinden tevens dat Lelystad Airport geen verder uitstel verdient vanwege de druk op de Mainport Schiphol en het belang voor Nederland. Flevoland is een vitaal onderdeel van de regio Midden en we zien door de komst van Lelystad Airport veel kansen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en toerisme/recreatie. In 2016 hebben we over dit onderwerp met de provincies Flevoland en Gelderland, regionale gemeenten en vele ondernemersverenigingen een inspirerende bijeenkomst bij Hans & Grietje in Zeewolde georganiseerd. We waren opvallend eensgezind en optimistisch.     

 

Sentiment over Lelystad Airport slaat om 

Maar het sentiment slaat onderweg om. Leden zeggen op omdat we durven te pleiten voor een onderzoek dat hopelijk het voortbestaan van Teuge betekent. Burgemeesters en Wethouders van gemeenten roepen ons op hoge toon ter verantwoording, maar lijken soms nauwelijks vatbaar voor argument en rede. Media trachten ons tegenover mensen te zetten die hun emotie niet onder bedwang hebben, maar in de publieke opinie uitermate likeable zijn. Dat willen we niet; dat win je toch niet.

 

Slimme, groene investeringen nodig 

We zullen het vaker gaan zien in een steeds voller Nederland. Er komen immers tot 2030 nog zo’n 1 miljoen Medelanders bij. En we zullen met z’n allen mobieler worden, meer vliegen, meer produceren, meer (renewable) energie nodig hebben en vaker willen recreëren. Dat vraagt om slimme en groene investeringen. Voor die investeringen is het noodzakelijk dat onze economie blijft ‘vliegen’. En dat vliegtuigen hoger vliegen en schoner en stiller worden. Die technologische uitdaging kunnen we echt wel aan!

 

Geen uitstel voor Lelystad Airport 

Het is dus eigenlijk heel simpel voor ons en het nieuwe kabinet: Schiphol mag niet klem komen te zitten, Lelystad Airport duldt daarom geen verder uitstel en bij voorkeur kan Teuge blijven.  

 

Jacco Vonhof

Voorzitter VNO-NCW Midden