Schande roepen over loondispensatie is niet zo sociaal

20-10-2017

Schandalig! Dat was ongeveer de teneur van stukken in onder meer Trouw over de maatregelen in het Regeerakkoord als het gaat om mensen met een arbeidsbeperking. Want wat is het geval? Rutte III kondigt aan geld vrij te maken voor 20.000 beschutte werkplekken extra. De middelen daarvoor – een half miljard - worden gevonden door het instrument van de loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. Werkgevers zijn daar blij mee en dat zou eigenlijk ook voor mensen met een arbeidshandicap moeten gelden.

 

Duidelijk

Hoe zit het namelijk? Met loondispensatie kunnen werkgevers onder het wettelijk minimumloon betalen, al naar gelang de verdiencapaciteit van een werknemer. De gemeente vult het inkomen vervolgens aan tot de hoogte van zijn of haar uitkering. Heeft iemand een verdiencapaciteit van 50 procent van het minimumloon, dan betaalt de werkgever dus ook 50 procent van het minimumloon. Duidelijk en geen cent te veel of te weinig.

 

Duurder

De loonkostensubsidie is een veel duurdere regeling waarbij de totale lasten voor werkgevers veel hoger uit kunnen komen dan de feitelijke loonwaarde van de werknemer. Het voordeel voor de werknemer is dat hij of zij evenveel verdient als zijn niet-arbeidsbeperkte collega's, namelijk het cao-loon. Het grote nadeel is echter dat er maar weinig werkgevers zullen zijn die bereid zijn of het zich kunnen veroorloven om gemiddeld 50 procent meer te betalen voor een werknemer dan wat hij het bedrijf kan opleveren.

 

Heel sociaal

Moet je dit zien als een 'uitholling van de rechtspositie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt', zoals demissionair staatssecretaris Klijnsma onlangs meldde in het Eindhovens Dagblad? Ik zou zeggen dat een regeling waar iedere werkgever mee uit de voeten kan en waarmee dus een zo groot mogelijke groep de kans kan worden geboden om een stap op de arbeidsmarkt te zetten en zich daar verder te ontwikkelen, juist heel sociaal is. Nog even los van het goede nieuws van 20.000 extra banen voor mensen die echt zijn aangewezen op een beschutte werkplek buiten het reguliere bedrijfsleven. 
     
Rob Slagmolen

Beleidssecretaris sociale zaken