Peter Struik: Wie kan straks de kraan nog repareren?

16-11-2017

‘Twee miljoen communicatiewetenschappers en niemand die een kraan kan repareren.’ Dat zei cabaretier Pieter Derks in een column op Radio 1. En hij dreigt nog hartstikke gelijk te krijgen ook. Kijk alleen maar naar de numerus fixus die de Technische Universiteit Eindhoven gaat invoeren om de instroom van studenten in vier technische opleidingen aan banden te leggen. Jammer.

 

Technisch personeel? Niet te vinden 

Nog niet zo lang geleden zorgde de crisis voor gedwongen ontslagen. Nu moeten bedrijven orders weigeren vanwege een tekort aan personeel. Ondernemers – met name in de techniek en logistiek – zitten met de handen in het haar. The right man or woman for the job is onvindbaar. De economie in Brabant en Zeeland groeit sterk, in veel sectoren boven het landelijk gemiddelde. Dit is voor een groot deel te danken aan de technische bedrijven in de regio. Het arbeidsmarktperspectief voor technici is in deze regio uitmuntend.

 

Jongeren kiezen niet voor techniek 

Toch lopen de tekorten aan technische vakkrachten verder op. Dat heeft demografische oorzaken – de vergrijzing zet nu echt door. Ook kiezen jongeren nog te weinig voor een technische opleiding. De instroom neemt wel toe in het hbo en wo, maar niet bij het technisch vmbo. De invoering van nieuwe profielen op het vmbo dreigt dat proces te verergeren. Scholen kunnen de relatief dure opleidingen voor een handjevol leerlingen niet open houden, waardoor een verschraling dreigt van het technisch onderwijsaanbod in krimpregio’s.

 

Zonder studenten geen technisch personeel 

Gelukkig kon het bedrijfsleven de afgelopen jaren nog rekenen op de groeiende toestroom van technische studenten in het hoger onderwijs. Maar daarmee gaat het té goed, zo blijkt nu uit de ingestelde numerus fixus. De trendbreuk waar iedereen op hoopt, komt zo niet tot stand. We moeten technisch onderwijs op alle onderwijsniveaus toegankelijk houden. Laten zien hoe mooi een carrière in de techniek kan zijn. Onderwijs dat opleidt voor een baan op de regionale arbeidsmarkt: daarvoor hebben onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven elkaar hartstikke hard nodig.

 

Peter Struik

Voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland