Onbegrijpelijk om familiebedrijven meer belasting te laten betalen

21-12-2017

Het kabinet wil familiebedrijven meer belasting laten betalen. In plaats van 25 procent betalen zij straks 28,5 procent belasting over winsten die zij krijgen uitgekeerd. Deze tariefverhoging in box 2 voor directeur grootaandeelhouders (dga’s) is volgens het kabinet nodig om 'tegenwicht' te bieden aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. Dit snijdt geen hout, zo laat ook een recent onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) zien.

 

Fiscale motieven niet doorslaggevend

Het kabinet denkt dat door de verlaging van de vennootschapsbelasting de bv te aantrekkelijk wordt. Een verhoging van het box 2 tarief moet voorkomen dat ondernemers uit fiscale motieven de bv in ‘vluchten’. Een onduidelijke reden, zeker nu volgens het CPB fiscaliteit helemaal niet doorslaggevend is op de rechtsvormkeuze van ondernemers. Andere factoren spelen evengoed een rol, zoals risico, vermogensopbouw en bedrijfsopvolging. Eenmaal gekozen blijft gekozen, om in de woorden van het CPB te blijven. Het rapport bevestigt wat wij allang wisten: angst voor verstoring van het ‘globale evenwicht’ is ongegrond, en de maatregel is dus onnodig.

 

Boete op ondernemen

Laten we vooral niet vergeten dat de tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting grotendeels wordt betaald door het bedrijfsleven zelf. In box 2 wordt de winst belast die wordt uitgekeerd aan de dga’s. Maar bij 70 procent van de ondernemingen blijft de winst gewoon binnen de onderneming. Die wordt gebruikt als buffer, of voor investeringen en groei van de onderneming. Straks wordt dus belasting geheven over winsten die in het verleden al belast waren tegen het hogere tarief van de vennootschapsbelasting. Dga’s die de winst niet uitkeren maar teruginvesteren in hun bedrijf, moeten worden beloond. In plaats daarvan dreigt nu voor hen een boete.

 

Solvabiliteit onder druk

Het gevolg is dat ondernemers zich genoodzaakt voelen om – vooruitlopend op de tariefsverhoging – de gereserveerde winsten uit hun bedrijf te halen. Dat levert het kabinet in 2018 en 2019 een extra belastingopbrengst van bijna 1,8 miljard euro op. Het kabinet stuurt er deze manier op aan dat zo’n 7 miljard euro aan eigen vermogen uit (familie)bedrijven wordt gehaald. Dat kapitaal kan niet meer gebruikt worden voor investeringen. Dit gaat ten koste van de continuïteit en groei van deze ondernemingen en zet de solvabiliteit onder druk. Dit kan echt niet de bedoeling zijn. We roepen het kabinet dan ook met klem op de belastingmaatregel terug te nemen. Leg de groei en werkgelegenheid in het mkb niet in de waagschaal.

 

Dirk-Jan Sinke

Beleidssecretaris fiscale zaken