Niet treuzelen met transitie naar duurzaam

12-12-2016

Minister Kamp had zijn Energieagenda nog niet gepresenteerd, of de politieke partijen vielen over elkaar heen over de vraag of de minister van Economische Zaken wel ambitieus genoeg was. Zo belanden we in een langdurig welles-nietesspel, terwijl de transitieprojecten de Deltawerken van de toekomst zijn. Die zijn niet links, rechts of van het midden, maar onze nationale trots. In plaats van gekissebis moet Nederland aan de slag.

 

Van het gas af
Nederland gaat van het gas af. In 2050 zijn alle Nederlandse huishoudens afgesloten van het gasnet en maken we allemaal gebruik van stroom en rest- en aardwarmte om te koken en ons te verwarmen. Zo staat het in de Energieagenda voor de komende decennia. Dan is Kamp weliswaar geen minister meer, maar de energievoorziening is nu eenmaal geen dossier dat je in vier jaar kunt plannen.

 

Na het Energieakkoord?
Juist om die reden is het jammer dat Kamp zijn agenda pas in 2023 laat ingaan, na het Energieakkoord dat het kabinet met onder meer het bedrijfsleven heeft afgesloten. De minister zou voor de komende jaren al stappen moeten zetten, omdat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de versnelling van de transitie naar een CO2-neutrale economie. Aan de hand van concrete projecten kunnen we ervaren wat wel en niet werkt, en blijft het niet tot 2023 bij tekentafelwerkelijkheden.

 

Geen weggegooid geld
Voorwaarde is wel dat investeerders zekerheid op de lange termijn krijgen. Het aanleggen van een warmtenet in en rond Rotterdam zal bijvoorbeeld zo’n 4,5 miljard euro gaan kosten. Als je daar geld insteekt, wil je wel weten dat het uiteindelijk geen weggegooid geld is. Een volgend kabinet moet op z’n minst de Energieagenda van Kamp overnemen. Dan kan de discussie vooral over het hoe gaan.

 

Burger overtuigen
De overheid kan met zulke projecten ook meer werk maken van het overtuigen van de samenleving van nut en noodzaak van de transitie. Van het gas af, elektrisch rijden, zelf energie opwekken, windmolens in de Noordzee: dat vraagt nogal wat van de burger. Die wil ook weten waar hij aan toe is. De taak van Kamp zit er een paar maanden voor de verkiezingen dus nog niet op. Het klimaatvraagstuk vraagt om versnelling en leiderschap. Dus niet afwachten tot 2023, maar nu alle energie erin.