Niet somberen over haalbaarheid Energieakkoord

30-10-2017

Drie van de vijf doelstellingen uit het Energieakkoord worden mogelijk niet gehaald in 2020, blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2017. Ik vind het jammer dat een aantal media vooral deze conclusie hebben belicht. Want als zij verder hadden gekeken (letterlijk!), was gebleken dat de doelstellingen voor 2023 wél worden gehaald. Dan komen we bijvoorbeeld uit op een aandeel van 17,4 procent hernieuwbare energie in plaats van de beoogde 16 procent. En een energiebesparing die nu op 1,7 procent per jaar ligt, terwijl het Energieakkoord nog uitgaat van 1,5 procent, wat al een enorme prestatie is.

 

Wind mee en tegen

Goed nieuws op de iets langere termijn dus. Voor een deel is dat te danken aan de succesvolle aanpak van wind op zee. Die zorgt echt voor een versnelling van de productie van duurzame energie. Nederland is dankzij het Energieakkoord in korte tijd wereldkampioen wind op zee geworden. Wind op land is een lastiger verhaal, vooral door de protesten in de meer landelijke gebieden tegen aantasting van het landschap. Maar alle energiezeilen moeten worden bijgezet, dus met inzet van de rijksoverheid en betere inpassing zullen die windparken op land er komen.

 

Besparen in bedrijf

Meer valt ook te halen bij de energiebesparing door bedrijven. Die zijn al langer wettelijk verplicht om daarin te investeren, maar dat is nog niet overal bekend. Daar ligt nog een taak. Vooral bij gemeenten, want die geven nog te weinig prioriteit aan de controle op naleving van die verplichting.

 

Opslag CO2

Het zou mooi zijn als het toch nog lukt om alle doelstellingen van 2020 te halen. Maar uiteindelijk gaat het niet om 2020 of 2023. De verduurzaming van de economie stopt dan niet, maar gaat door, en moet steeds sneller en krachtiger. Bijvoorbeeld in de vorm van opvang en opslag van CO2. Dat is een van de zaken waar het nieuwe kabinet nu mee aan de slag gaat, in samenwerking met de partijen van het Energieakkoord. Op naar Energieakkoord 2.0!

 

Frits de Groot

teamleider Fysieke Omgeving, Milieu en Energie