Niet meteen handhaven. Help ondernemers liever met nieuwe privacywet

24-01-2018

Op 25 mei is het zover. Dan treedt de nieuwe privacywet in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is complex en ingrijpend. Veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet. Nieuw is dat bedrijven verplicht zijn aan te tonen dat ze aan de nieuwe wet voldoen.

 

Voor ondernemers is nieuwe privacywet complex

Ondernemers zijn in veel gevallen verplicht een zogeheten verwerkingenregister bij te houden, Privacy Impact Assessments (PIA’s) te doen of een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aan te stellen. Dit kost tijd, om maar niet te spreken over de extra kosten die ondernemers moeten maken om AVG-compliant te worden. Daarnaast moeten ze nog ‘gewoon’ een bedrijf runnen.

 

Samenleving gebaat bij goede uitvoering nieuwe privacywet

Daarom zou het goed zijn als de Autoriteit Persoonsgegevens inzet op gefaseerd toezicht. Dat betekent – behalve bij flagrante privacyschending – niet direct handhaven, maar de capaciteit voorlopig inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Uiteindelijk is de samenleving niet gebaat bij haastwerk, maar bij een brede en zorgvuldige implementatie.

 

Blokkeer vernieuwing niet met nieuwe privacywet

Ook zou in de wet moeten worden verankerd dat de Autoriteit Persoonsgegevens in haar beslissingen rekening houdt met de kansen die innovatie biedt. Innovatie is immers in toenemende mate datagedreven. Het stelt bedrijven in staat burgers beter te bedienen en oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. We moeten voorkomen dat privacy de kansen van de informatiemaatschappij onnodig blokkeert. Daar moet de Autoriteit Persoonsgegevens oog voor hebben en naar handelen. Een goede balans is van belang.

 

David de Nood

Beleidssecretaris ICT en privacy