Nederlandse bodem is óók zaak van bedrijfsleven

09-05-2018

Bedrijven moeten ondergronds gaan. Zij moeten zich intensief bemoeien met de invulling die provincies momenteel geven aan ‘hun’ bodemgebied. De aanleiding daarvoor is de Structuurvisie Ondergrond van het Rijk. Bedrijven moeten er vooral voor zorgen dat de kwaliteit van het grondwater in de provinciale plannen voldoende aandacht krijgt. Want dat grondwater is goud waard. Voor bedrijven vormt het Nederlandse grondwater, bijna het schoonst van heel Europa, een vestigingsfactor. Producenten van frisdrank, bier en andere levensmiddelen, en een sector als de tuinbouw maken er dankbaar gebruik van. 

 

Verontreiniging aanpakken

Nieuwe verontreiniging van de bodem (en van het grondwater) moet worden voorkomen. Bestaande verontreiniging die voor problemen zorgt, moet worden aangepakt. Ook dat kan en moet in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, bijvoorbeeld via het Convenant Bodem en Ondergrond. Verontreiniging is vaak een optelsom van oorzaken en veroorzakers. Die verhelp je niet op door te zeggen: los het maar op, bedrijfsleven.

 

Energie uit bodem

In het verleden werd bij bodem meteen gedacht aan verontreiniging. Die tijd van ‘Lekkerkerk’ ligt echter ver achter ons. Als je positiever naar de bodem onder het dichtbevolkte Nederland kijkt, zie je  een ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen en tunnels. En de bodem als een energieveld: we halen er (nog) gas en olie uit, en straks in plaats daarvan volop warmte als nieuwe energiebron. Warmte en koude kunnen we ook in de bodem opslaan voor later gebruik. En misschien ook nog wel CO2.

 

Geen koppijndossier meer

In tegenstelling tot wat wel wordt gedacht kan de winning van energie uit de bodem, zoals geothermie, prima samengaan met grondwatergebruik. Al is het maar omdat die energie uit veel diepere grondlagen wordt gehaald dan de drie- à vierhonderd meter diepte waar het grondwater zich bevindt. Als we op deze manier naar de Nederlandse bodem kijken, dan vormt die geen koppijndossier meer zoals in vroeger tijden, maar een kansendossier.

 

Ton Ravesloot

Beleidssecretaris bodem