Nederland profiteert van internationale student. En hoe!

23-11-2016

Goed nieuws: in Nederland studeren is populairder dan ooit. Ruim 10 procent van de studenten komt inmiddels uit het buitenland (dat was 5 procent rond 2000). Steeds vaker blijven deze studenten na hun studie in Nederland wonen en werken. En dat is niet alleen leuk voor studenten zelf.

 

1,6 miljard 

Zo blijkt uit een rapport van EP-Nuffic dat dinsdag verscheen dat deze internationale studenten vooral aan de slag gaan in sectoren – zoals techniek en gezondheidszorg –  waar Nederland hard behoefte heeft aan extra mensen. Buitenlandse studenten, die na hun studie in Nederland blijven leven en werken leveren bovendien de schatkist jaarlijks maar liefst 1,6 miljard op. Dat is ruim het dubbele van de inschatting van het CPB uit 2012.

 

Positief effect 

Sowieso zijn de voordelen van deze internationals niet alleen in euro’s uit te drukken. Denk aan de positieve effecten op onze kenniseconomie, de internationale handel en innovatie. En wat te denken van ons eigen onderwijsklimaat? Gemiddeld gezien halen buitenlandse studenten hogere cijfers, studeren ze sneller af dan hun Nederlandse klasgenoten en zorgen ze voor een zogenoemde international classroom.

 

Actieprogramma werkt 

Aan al deze positieve ontwikkelingen liggen twee oorzaken ten grondslag: een substantieel hogere instroom (werving) en een substantieel hogere blijfkans (binding). En dat is precies het doel geweest van het driejarig actieprogramma Make it in The Netherlands! door overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het programma is bedoeld om studenten na hun studie hier te houden, onder andere door betere voorlichting, simpeler regelgeving en lagere leges voor mkb-bedrijven om internationale studenten aan te trekken. En dat heeft dus effect gehad!

 

Dus doorgaan ermee 

Het actieplan loopt officieel dit jaar af. Nu is het ook zaak de zorgvuldig opgebouwde brand Make it in the Netherlands! nog verder uit te venten. Dit betekent dat de overheid de financiering voor dit programma niet volledig moet stopzetten. En dat onderwijsinstellingen in samenwerking met topsectoren zich internationaal nog beter moeten profileren. Het Nederlandse bedrijfsleven moet op haar beurt internationale studenten kansen blijven gunnen via stageplaatsen, traineeships en bijvoorbeeld een beurzenprogramma. Let’s make the brain gain game ours!

 

Nick van de Sande

Beleidssecretaris wetenschappelijk onderwijs