Na Prinsjesdag: digitalisering van de zorg blijft achter

29-10-2019

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een digitale transformatie. Die moet de zorg beter en doelmatiger maken én leuker om in te werken. Eigenlijk zorgt digitalisering voor ten minste drie grote transformaties: van de wachtkamer naar de huiskamer, van repareren van mensen naar ze ondersteunen bij een gezonde leefstijl, en van massaproductie naar persoonlijk maatwerk.

 

Niet zelf wiel uitvinden

Maar hoe staat het nu met die digitalisering van de zorg? Nou, dat houdt nog niet over. Andere landen gaan momenteel sneller dan wij, terwijl ons zorgstelsel internationaal zo hoog staat aangeschreven. Hoe kan dat? Het heeft ongetwijfeld te maken met ons poldermodel, waarin we alles zelf willen proberen en met iedereen afstemmen. Toegespitst op de zorg leidt dat ertoe dat zorgaanbieders en zorgregio’s de neiging hebben om zelf het wiel uit te vinden en dan uiteindelijk bij dezelfde ict-leveranciers aankloppen om het technisch te regelen. Waarom niet meer samenwerken of een succesvol project breed invoeren?

 

Meer regie nodig

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke regierol daarin. Juist bij digitale transformatie is die van groot belang. Ook patiëntenverenigingen mogen meer van zich laten horen. Laat zorgaanbieders en -verzekeraars weten wat de betere zorg is, zodat die niet beperkt blijft tot een lokaal initiatief. Beroepsverenigingen kunnen best practices sneller opnemen in hun richtlijnen. Verschuil je niet achter deelbelangen maar zorg er samen voor dat, bijvoorbeeld, gepensioneerden niet meer met de rollator de bus in hoeven voor de gang naar het ziekenhuis. En laat werkende Nederlanders niet hun tijd nodeloos verspillen in wachtkamers.

 

Medische gegevens uitwisselen

Hopelijk heeft de Tweede Kamer hier deze week oog voor bij de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS. Het bedrijfsleven zit ondertussen niet stil. Samen met het ministerie zijn VNO-NCW en MKB-Nederland een taskforce gestart. Het is de bedoeling dat Ict-bedrijven gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals veilig en makkelijk over medische gegevens kunnen beschikken. Dat is een belangrijke voorwaarde om Nederland (weer) in de voorhoede van de zorg te krijgen.

 

Anthony Stigter

Beleidssecretaris gezondheidszorg