Minister van Buitenlandse Handel zet groeiagenda pas echt op de kaart

12-09-2012

Nederland is een exportkampioen. Een feit waar dit land trots op mag zijn. De hardwerkende ondernemers en werknemers hebben dat toch maar mooi voor elkaar gekregen. Nederland is wel extreem gericht op Europa. Het merendeel van onze export gaat naar Europa, een werelddeel dat de komende tijd niet zo sterk meer zal groeien. De redenen zijn inmiddels welbekend.

Groeimarkten
De aansluiting op de groeimarkten van de toekomst, in onder meer Azië, Latijns-Amerika en Afrika, daarentegen is nog onderontwikkeld. Jammer, want die markten groeien wel hard. De middenklasse wordt omvangrijker, waardoor de vraag naar goederen en diensten eveneens sterk zal stijgen. Alleen al het voormalige ontwikkelingsland India telt inmiddels een middenklasse van enkele honderden miljoenen mensen.

Echte minister
We profiteren vanwege deze zwakke aansluiting met die buiten-Europese groeimarkten nog onvoldoende van nieuwe ontwikkelingen. Dat moet veranderen. Nederland moet de topsectoren van ons land in het buitenland meer promoten. Dat zou een echte minister van Buitenlandse Handel moeten doen op het ministerie van Economische Zaken & Innovatie. Die voert voortaan regie over handelsrelaties, missies en exportpromotie van BV Nederland. De minister houdt zich tevens bezig met een nieuwe vorm van exportfinanciering.

Ontwikkelingssamenwerking
Onze positie op de groeimarkten kan verder versterkt worden met de modernisering van de ontwikkelingssamenwerking. Ons nationale bedrijfsleven moet een veel grotere rol krijgen bij de bevordering van economische zelfstandigheid van ontwikkelingslanden. Dat gaat helaas nog wel eens mis. In Afrika wordt ons bedrijfsleven soms genegeerd bij de hulp aan het continent. Dat is jammer want partijen kunnen profiteren van elkaar.

Ambassades
Sluit bij het moderniseren van een nieuw samenwerkingsbeleid overigens niet de ambassades in de snel groeiende landen, maar oogst de jarenlang opgebouwde ontwikkelingsrelatie. Zet deze om in bedrijfsrelaties tot wederzijds voordeel. Daarmee kan Nederland een echte exportkampioen blijven. Onze export moeten we koesteren. Dat is goed voor hardwerkend Nederland, onze welvaart én de hele samenleving.

Linda van Beek
manager beleidsteam internationaal economisch beleid