Marjan Minnesma, doe je met ons mee?

14-10-2016

Deze week werd ik uitgedaagd door Marjan Minnesma van Urgenda, u weet wel, de stichting die vorig jaar een rechtszaak won tegen de Staat over het klimaatbeleid. Op een klimaatconferentie bij ons in huis stelde ze specifiek mij te willen overtuigen van de noodzaak om de duurzame energietransitie te versnellen.

Misverstand over ondernemers
Het tekent wel een beetje het misverstand dat soms nog bestaat over ondernemers. Want, geloof het of niet, de ondernemers in Nederland hebben de discussie over wel/niet verduurzamen al geruime tijd achter zich gelaten. Sterker nog, de energietransitie is één van de kernonderdelen van ons programma NL Next Level.
De vraag is dus niet langer óf we onze economie moeten transformeren naar een vrijwel klimaatneutrale economie in 2050, maar hóe we dit gaan doen. Enter de ondernemer, want de transitie die voor ons ligt vormt een 'Man on the Moon'-uitdaging, maar biedt tegelijkertijd plenty aan kansen.

Economie ten grave dragen
Ik hoop dat ik Marjan Minnesma hiervan heb kunnen overtuigen, want haar pleidooi dat we bereid moeten zijn om voorlopig maar even afscheid te nemen van economische groei, vind ik buitengewoon contraproductief. De energietransitie kán alleen maar met economische groei. En we gaan daar dus zeker niet de economie voor ten grave dragen.
Zoals ik al zei, is de rol van het bedrijfsleven en ondernemerschap in de transitie cruciaal. Niet alleen omdat hun eigen energiehuishouding zal gaan veranderen, maar ook omdat zij met hun creatieve en innovatieve kwaliteiten een bijdrage kunnen leveren aan de transitie. Als we het slim aanpakken, kunnen we ons toekomstig verdienvermogen blijvend versterken.

Helpen om te versnellen
Kunnen we ondernemers helpen om dat proces aanzienlijk te versnellen, zoals Minnesma graag ziet? Jazeker. Want veel ondernemers willen graag een bijdrage leveren aan de transitie, maar weten niet precies hoe ze dit moeten doen. Daar komt bij dat ze natuurlijk primair bezig zijn om hun onderneming draaiende te houden, uit te breiden. Vaak vragen maatregelen om te verduurzamen bovendien om investeringen die gefinancierd moeten worden. Maar als ondernemer wil je ook in je onderneming kunnen blijven investeren; een ondernemer wil niet dat het ten koste gaat van zijn leencapaciteit.

Geen vergezichten…
Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland hebben we daarom verschillende initiatieven genomen om ondernemers te helpen en te ontzorgen. Zo worden in samenwerking met onze leden 'erkende maatregellijsten' opgesteld. Daarop staan, laten we zeggen, twintig maatregelen die door bedrijven in die specifieke sector genomen kunnen worden om een bijdrage te leveren en tegelijkertijd aan de wet- en regelgeving te voldoen.
Vanuit ons huis zijn we daarnaast met allerlei partijen in gesprek om te komen tot slimme manieren van financiering. Hierbij kan je denken aan off-balance financiering door een ESCO (energy service company) of financial lease. Zo’n ESCO regelt voor de ondernemer de financiering en neemt de investering op zijn balans.

…maar daden
Door onze regionale vereniging VNO-NCW en MKB-Nederland Midden wordt gewerkt aan de Energy Check up en het MKB Energieabonnement. Dit is een heel mooi voorbeeld van een project dat ondernemers ontzorgt en handelingsperspectief biedt. Het idee is dat een partij bij de ondernemer langs komt en een inventarisatie maakt van verduurzamingsmogelijkheden. Dezelfde partij draagt vervolgens zorg voor financiering en voert de maatregel uit en je betaalt hem terug via de energierekening.
Dit, beste Marjan, is hoe ik de toekomst graag zie: weg van ideologische discussies met fraaie vergezichten en op naar daden. Daar draait ons programma NL Next Level ook om: een bedrijfseconomische structuur bieden om te investeren in goede projecten met een business case. Doe je met ons mee om dát soort projecten te ontwikkelen?

Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW