Maak ondernemen in grensstreek nu eens makkelijk

02-12-2016

Soms heb je dat als ondernemer: dat je handen jeuken om iets nieuws te beginnen, maar dat het dan toch niet lukt. Ik had laatst zo’n moment tijdens de jaarconferentie van het Instituut voor Transnationale & Euregionale grensoverschrijdende samenwerking & Mobiliteit. Grensregio’s als de onze bieden je als ondernemer veel mogelijkheden. Al was het maar omdat je een grote buitenlandse afzetmarkt binnen handbereik hebt. Jammer dat allerlei belemmeringen ervoor zorgen dat je daar niet volop van kunt profiteren.

 

Administratieve rompslomp

Belemmeringen zijn er onder meer op het gebied van arbeidsmobiliteit, infrastructuur, accijnzen op alcohol en brandstof , beroepsstandaarden, sociale zekerheid, tolvrije doorgang. Meestal gaat het om administratieve rompslomp die best valt op te lossen. Waarom mag je als Nederlander met je Nederlandse rijbewijs wel in Duitsland autorijden, maar moet je voor allerlei andere dingen extra toetsen doen? De elektrotechnische sector is daarvan een goed voorbeeld. Ben je gediplomeerd elektricien, blijken je diploma’s net over de grens niet een op een te worden geaccepteerd. Dat is toch te gek voor woorden?

 

Grensoverschrijdend

En waarom is een grens een probleem als je als ondernemer medewerkers wilt detacheren voor een project in je eigen bedrijf buiten de eigen landsgrenzen? Dat kan dan maar voor maximaal 183 dagen. En waag het niet om er ook maar een dag overheen te  gaan: dan gelden voor werknemers ineens de regels voor nettoloon, hypotheekrenteaftrek en pensioen in het land van plaatsing. Ook op het gebied van vergunningen doen zich problemen voor. Zo ben je voor het regelen van een bouwvergunning bij grensoverschrijdende projecten vaak twee keer zo veel tijd kwijt, omdat regels en procedures verschillen. Ik heb het meegemaakt dat de start van de bouw van een nieuw bedrijfspand daardoor meer dan een jaar werd vertraagd.

 

Vier miljoen Nederlanders

Ik zou graag zien dat de grensbelemmeringen nu eens écht worden aangepakt. In het belang van de ongeveer vier miljoen Nederlanders in de grensstreek. Wél een kwart van de Nederlandse bevolking. We moeten niet langer in cirkeltjes blijven draaien rond dezelfde problemen, maar ze oplossen. Bijvoorbeeld door ruimte te geven voor experimenten. Dat vraagt bestuurlijke moed en aandacht. Ik zie hier een schone taak weggelegd voor een nieuw kabinet. Misschien is het zelfs wel een aparte portefeuille waard. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.

 

Jan Zuidam

Voorzitter LWV