Kruimels overwerk maken nog geen voltijdsbanen

27-07-2017

Als ik alle kruimels van de ontbijttafel bij elkaar veeg, heb ik dan een nieuw brood? Natuurlijk niet. De FNV volgt die redenatie wel door losse uren overwerk in allerlei disciplines samen te voegen tot 300.000 voltijdsbanen. Het is een leuk beeld, maar volgens de TNO-onderzoekers die de studie voor de FNV hebben uitgevoerd, kun je de getallen niet zomaar vertalen. Hun onderzoek bevat niet voor niets een hele bladzijde aan disclaimers en restricties.

 

Vrijwillig werk inhalen

TNO wijst er terecht op dat 62 procent van het overwerk vrijwillig is. Dit kan zijn omdat je elders op de dag even niet in vorm was en het werk wil inhalen of door enthousiasme voor wat je doet. Ik begrijp dat het nu even niet in dit verhaal van de FNV past, maar werknemers vinden hun werk vaak gewoon leuk. Dat zeg ik uit ervaring.

 

In salaris verrekend

Vergeet ook niet dat twee derde van het overwerk incidenteel is, zoals TNO laat zien. Daarnaast zit overwerk – weer volgens het TNO/FNV-onderzoek - bij veel hoger opgeleiden in het salaris verdisconteerd of kunnen mensen overuren een andere keer opnemen. Lager betaalden hebben dan ook in veel mindere mate te maken met onbetaald overwerk, zo laat dit onderzoek zien.

 

Flexibel van twee kanten

Overwerk moet inderdaad niet structureel worden en flexibiliteit komt van twee kanten. Zo wil een werknemer soms even in werktijd naar de dokter of de garage en andersom zit een ondernemer weleens met een piekvraag of een project dat af moet. Kortom, een moderne economie vraagt flexibiliteit van twee kanten en dat gaat op de werkvloer vaak in goed overleg. Ben je flexibel als bedrijf, dan moet het niet meteen tegen je gebruikt worden.

 

Alfred van Delft, beleidssecretaris arbeidsmarkt