Kalm aan. Nieuwe bescherming tegen overnames nog niet nodig

23-03-2017

Het was de afgelopen weken twee keer na elkaar raak: buitenlandse interesse voor een groot Nederlands concern. Eerst het overnamebod van het Amerikaanse Kraft Heinz op het Nederlands-Britse Unilever. En niet veel later nog een ongevraagd overnamebod, ditmaal van het Amerikaanse PPG voor AkzoNobel.

 

Bedreiging koploperpositie

Hoewel beide pogingen op niets uitliepen, riep het toch de vraag op of we ons nu zorgen moeten maken in Nederland. Zouden de overnames geen bedreiging kunnen vormen voor de unieke koploperspositie van Nederlandse bedrijven als het gaat om duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en waardecreatie op de lange termijn? Zijn Nederlandse ondernemingen wel goed genoeg beschermd?

 

Stakeholders

Antwoorden op deze vragen zijn niet zo een- twee-drie te geven. Belangrijk is in elk geval dat er voldoende tijd is voor een goede dialoog met alle stakeholders zodat geen overhaaste besluiten worden genomen. Ook kunnen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, tijdens dit proces een rol spelen.

 

Beschermingsmaatregelen

De ontwikkelingen betekenen niet automatisch dat de overheid nu allerlei nieuwe vergaande beschermingsmaatregelen moet gaan ontwerpen. De open economie van Nederland is namelijk een groot goed. Juist om die reden zijn veel beslissings- en r&d-centra hier gevestigd. Ook hebben bedrijven nu al beschermingsmaatregelen tot hun beschikking, zoals zoals de uitgifte van preferente of prioriteitsaandelen, en het mobiliseren van bestaande aandeelhouders.

 

Maatregelen

De overheid heeft daarnaast al aanvullende maatregelen genomen, waaronder de beperking van de renteaftrek op overnameleningen. Maatschappelijk onwenselijke gevolgen van overnames worden op deze manier tegengegaan. Laten we de komende tijd gebruiken om als bedrijfsleven met elkaar en met een nieuw kabinet in gesprek te gaan over de vraag of dit voldoende is.

 

Suzanne Drion

Beleidssecretaris ondernemingsrecht