Jan Zuidam (LWV): ‘Vraag je als ondernemer af: wat draag ik nu echt bij?’

23-02-2018

Bij de oprichting in 1918 van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) sprak medeoprichter pater Cassianus over de belangrijke rol van ondernemers in de maatschappij. Nu zijn we 100 jaar verder en sociaal ondernemerschap is misschien wel actueler dan ooit.

 

Ondernemen draait om mvo 

We staan als overheid, onderwijs, ondernemers en consumenten voor grote uitdagingen. Denk aan de energietransitie, het klimaat, de voedselvoorziening voor 10 miljard mensen, water en de verdeling tussen arm en rijk. Voor deze problemen is een krachtige gezamenlijke aanpak nodig. Ondernemen gaat hierdoor mijns inziens nog sterker naar maatschappelijk verantwoordelijkheid ondernemen (mvo). Het kan niet meer alleen over geld gaan en over aandeelhouders die gemiddeld minder dan een jaar aandelen van een bedrijf bezitten.

 

Mvo betekent ook: waarde van onderneming niet puur financieel bepalen 

Gelukkig zijn er al ondernemingen die integraal rapporteren over people, planet en profit, maar we moeten een stap verder gaan. De waarde van een onderneming moet niet puur financieel worden bepaald. Ook de bijdrage aan de omgeving, de planeet en het menselijk kapitaal moeten onderdeel worden van de waardering van een bedrijf. Aandeelhouders worden dan ‘aandeelhoeders’, zoals Jan Paul Rutten van Gulpener Bier het noemde. Op de balans staan dan niet alleen euro‘s, maar ook de toegevoegde waarde aan de toekomst van onze planeet en het menselijk kapitaal.

 

Bnp niet de enige maatstaf voor de economie

Natuurlijk vergt het nog denkwerk om die echte integrale balans neer te zetten. Er is leiderschap nodig in bedrijven om dit idee ruimte te geven. En er is een mooie uitdaging voor economen. Het bnp moet niet de enige maatstaf zijn voor de stand van de economie. Die moet ook gaan over sociaa-leconomische vooruitgang, werkgelegenheid, toegang tot onderwijs en inclusiviteit.

 

100 jaar LWV: ondernemers geven iets terug aan de Limburgse samenleving 

Wij maken in het kader van ons 100-jarig bestaan een begin door iets te geven aan de Limburgse samenleving. We vragen onze leden in een challenge om het beste idee voor Limburg op het snijvlak van innovatie, duurzaamheid en inclusiviteit. Hiermee zetten we een eerste kleine stap. We kunnen en mogen niet wachten tot 2118 eer we van aandeelhoudersdenken overgaan in aandeelhoedersdenken, want de uitdagingen waar we voor staan kunnen niet wachten.

 

Jan Zuidam

Voorzitter LWV