Investeren doe je met oog op de toekomst!

16-12-2016

De cijfers van het CPB en het CBS van deze week zijn reden tot optimisme. Ze tonen de veerkracht van de Nederlandse economie. We staan weer op het niveau van voor de crisis. Waarom pleit VNO-NCW dan toch nog steeds voor investeringen vroeg iemand deze week? We moeten de economie toch niet oververhitten?

 

Grote transities 

Hieruit spreekt een misvatting van de noodzaak om na acht jaar saneren over te stappen op investeren. We staan voor grote opgaven, voor grote transities. Die komen er niet zonder te investeren. Dat is geen conjunctuurbeleid om volgend jaar de groei te stimuleren, maar beleid voor de lange termijn. De 13.500 miljard euro aan investeringen die wereldwijd nodig zijn voor het Klimaatakkoord van Parijs zijn niet afhankelijk van de conjuncturele situatie. Die moeten gewoon gedaan worden, weer of geen weer. Het zijn processen van lange adem, waar je op tijd mee moet beginnen. Finetuning met investeringen op de conjuncturele situatie is overigens ook onwerkbaar. Die projecten zijn er niet zo maar. Voordat een nieuw warmtenet of extra windparken op de Noordzee zijn aangelegd, zijn we al snel jaren verder. Volgens recente cijfers van McKinsey hebben we tot 2040 alleen al 200 miljard nodig om in te spelen op de overschakeling van fossiele brandstoffen op renewables. Daarnaast is er de digitalisering in de zorg, het onderwijs, de mobiliteit of de voedselketen. Of de extra investeringen in veiligheid die nodig zijn nu de wereld om ons heen steeds onrustiger wordt. Of hoe we zorgen dat onze steden blijven bruisen in alle delen van Nederland.

 

Privaat-publieke samenwerking 

Nederland kan succesvol zijn in de grote transities wanneer bedrijfsleven en overheid dit gezamenlijk beetpakken. Zo realiseren we maatschappelijke doelstellingen simultaan met economische doelstellingen. Wanneer het Nederlandse bedrijfsleven op de thuismarkt kan innoveren en implementeren, kan het op de wereldmarkt de slogan Global Challenges, Dutch Business Solutions blijven waarmaken. Een prachtig voorbeeld daarvan zijn de Deltawerken. Door dit flagship-project uit de vorige eeuw worden door het Nederlandse bedrijfsleven waar ook ter wereld waterwerken gerealiseerd. Het is een affiche van Nederland geworden. Met de grote transities van de huidige tijd kunnen we hetzelfde bereiken. Daarvoor is excellente privaat-publieke samenwerking nodig. We zijn dat in Nederland een beetje verleerd. We denken met wettelijke verplichtingen en handhavers de investeringsprojecten te kunnen realiseren. Maar dat is niet zo. Het wordt hoog tijd voor de grote transities ook een privaat-publieke aanpak te ontwerpen, die hout snijdt. 

 

Duurzame delta

Alleen door nu al aan de slag te gaan zijn we klaar voor de grote vraagstukken die op ons afkomen in een steeds onrustiger wereld. Alleen zo zorgen we dat Nederland de meest duurzame delta van de wereld blijft. Dat heeft niets met conjunctuurbeleid te maken!  

 

Paul van Kempen

beleidssecretaris economie