Informatieplicht zonder rompslomp helpt pas echt bij energie besparen

14-02-2018

Houd het simpel! Met dat in gedachten is er door de partijen in het Energieakkoord onlangs afgesproken dat bedrijven gemeenten gaan informeren over de energiebesparende maatregelen die ze nemen. Aan deze informatieplicht, die nog moet worden vastgelegd in het Activiteitenbesluit, kunnen bedrijven voldoen via een beknopt online vragenlijstje. Daarmee leveren zij hun toezichthouder of gemeente nuttige informatie waarmee ze beter kunnen gaan handhaven. En voorkomen we dat bedrijven door toezichthouders worden opgezadeld met te veel administratieve lasten.

 

Lijsten erkende maatregelen

Op dit moment verplicht de Wet milieubeheer het midden- en kleinbedrijf al om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Voor MKB-ondernemers en overheden is het niet altijd gemakkelijk om te weten om welke maatregelen het precies gaat. Daarom zijn er per sector lijsten van erkende maatregelen die ondernemers kunnen nemen. Wie die maatregelen neemt, voldoet aan zijn verplichting. Daar komt nu dus een informatieplicht bij.

 

Beter inzicht voor gemeenten

Die moet helpen om de vastgelegde doelen in het Energieakkoord te halen. Als bedrijven straks aan de gemeente een lijstje doorgeven van de maatregelen die daadwerkelijk zijn doorgevoerd, krijgt die immers een beter inzicht in welke bedrijven achterblijven of niets doen. Op die manier kan de gemeente of toezichthouder risicogericht handhaven. Oftewel: om te beginnen eens langsgaan bij bedrijven die nog niet of nauwelijks in actie zijn gekomen en ze voorhouden dat ze een dief van eigen portemonnee zijn als ze niet snel aan de slag gaan. Bovendien worden door deze landelijke afspraak de lokale verschillen - in wat ondernemers aan de gemeente of toezichthouder moeten aanleveren - verkleind.

 

Geen bureaucratische rompslomp

Van een omkering van de bewijslast is daarbij gelukkig geen sprake in de Uitvoeringsagenda 2018 van het Energieakkoord. Bedrijven zullen niet door middel van uitgebreide bedrijfseconomische analyses aan hoeven tonen welke maatregelen wél en niet binnen vijf jaar terugverdiend worden. We willen immers voorkomen dat er een enorme bureaucratische rompslomp ontstaat. Die energie kunnen ambtenaren beter besteden om bij bedrijven langs te gaan en ondernemers aan het indraaien van nieuwe lampen, het aanbrengen van isolatie en andere nuttige maatregelen.

 

Ton Ravesloot, beleidssecretaris energiebesparing gebouwde omgeving