Help uw gemeente een handje met de Omgevingswet

10-04-2018

Het lijkt nog ver weg: op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Toch moeten bedrijven nu al aan de slag om zich daarop voor te bereiden. Want het is niet niks wat er staat te gebeuren. In de huidige gemeentelijke bestemmingsplannen ligt vaak heel gedetailleerd vast wat er wel en – vooral – wat er niet mag in gemeentelijk gebied. Dat wordt anders in 2021: dan heeft elke gemeente nog maar één omgevingsplan, met daarin alle bestemmingsplannen en veel gemeentelijke verordeningen. Dat scheelt straks landelijk 50.000 plannen.

 

Nog geen garantie

De Omgevingswet geeft met het omgevingsplan gemeenten meer ruimte om ondernemen mogelijk te maken. Dat is mooi, maar nog geen garantie. Ondernemers moeten het niet van hun gemeente laten afhangen of er straks voldoende met hun wensen rekening wordt gehouden. Daarom moeten zij goed in de gaten houden of de gemeente al met een ontwerp voor een omgevingsplan komt. Of met een ontwerp voor een omgevingsvisie, met daarin de strategie omtrent milieu, ruimtelijke ordening, water, natuur, bouwen en monumenten.

 

Friese ondernemingszin

In het noordwesten van Friesland zitten ze er al bovenop. Daar is eind maart besloten tot een pilot ‘Noordwest-Friesland ontregelt’. Ondertekenaars zijn de Commerciële Club Noordwest-Friesland, de provincie, het waterschap (‘wetterskip’), enkele gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is de eerste keer dat ondernemers het initiatief nemen om alvast te gaan werken op basis van de Omgevingswet. Alsof die wet al in werking is getreden.

 

Ja, mits

In de pilot staat centraal: minder regels en meer ruimte voor maatwerk. Regels moeten dienend zijn. Voor de wensen van het bedrijfsleven geldt niet langer ‘nee, tenzij’, maar ‘ja, mits’. Voor de uitwerking kunnen de initiatiefnemers een beroep doen op het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ van de overheid.

 

Voorbeeld volgen

Dit soort praktijkervaringen zijn belangrijk voor het afronden en uiteindelijk invoeren van de Omgevingswet. Daarom heb ik de initiatiefnemers een welgemeend hart onder de riem gestoken. En roep ik andere ondernemers op om hun voorbeeld te volgen. Neem eens contact op met die Commerciële Club. En ga ook aan de slag.

 

Jan van den Broek, beleidssecretaris omgevingsrecht