Help ondernemers om cybercriminelen de pas af te snijden

14-09-2016

Ondanks alle inspanningen, wordt de virtuele wereld niet veiliger. Dat blijkt uit het Cyber Security Beeld Nederland 2016 van het Nationaal Cyber Security Centrum dat op 5 september openbaar werd. De steeds verdere professionalisering van cybercriminaliteit, cyberspionage en cybersabotage is een groeiend probleem voor een sterk gedigitaliseerd land als Nederland. Om de toenemende cyberdreigingen het hoofd te bieden zijn blijvende inspanningen van overheid en bedrijfsleven noodzakelijk.

Digitale veiligheid verbeteren
Intensieve publiek-private samenwerking en kennisdeling over cyberdreigingen zijn onmisbaar om de digitale veiligheid te verbeteren. In de mainports Schiphol en de Rotterdamse Haven lopen al van deze samenwerkingsprojecten. Onderzocht moet worden of deze aanpak ook binnen andere sectorale of regionale clusters kan worden opgepakt.

Nationaal detectienetwerk
Daarom juich ik de aankondiging dat het nationale detectienetwerk voor overheid en de vitale infrastructuur wordt versterkt en uitgebouwd ook toe. Cyberaanvallen kunnen zo sneller worden aangepakt. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een ‘kennisspin’ in het web. De kennis die bij het NCSC aanwezig is, moet voor het gehele bedrijfsleven beschikbaar komen. Het zou goed zijn als er een centrale plek komt waar alle bedrijven snel terecht kunnen voor advies als zich concrete dreigingen voordoen.

Maak mkb cybersecure
Cybercrime treft alle ondernemers, groot én klein. Kleine bedrijven hebben echter vaker onvoldoende kennis en middelen om dreigingen te zien en aan te pakken. Zij hebben behoefte aan informatie en hulp op maat. VNO-NCW, MKB-Nederland en de overheid zijn daarom een apart project begonnen, gericht op het meer cybersecure maken van het mkb. Maar de bewustwording van de risico’s van internet moet al veel vroeger beginnen. Met meer ICT-vaardigheden (inclusief kennis van cybersecurity) in het basis- en secundair onderwijs. Want we kunnen nog zoveel regelen en melden, als we de toekomstige generaties niet leren hoe ze veilig door de digitale wereld gaan, dweilen we met de kraan open.

Nicole Mallens
Beleidssecretaris cybersecurity