Gun verzekeraars de ruimte om te innoveren

25-08-2017

Als het gaat om innovatie in de verzekeringssector dan is Fintech hét buzz-woord. Fintech-partijen zijn in de beleving van velen de jonge startups met innovatieve ideeën, die het de gevestigde orde moeilijk (gaan) maken. Hoewel fintech-ontwikkelingen veelbelovend zijn, verwacht ik eigenlijk dat de gevestigde spelers eerder met innovatie zullen doorbreken dan nieuwe partijen. Ze hebben de marktpositie om iets nieuws te lanceren, voelen de noodzaak om te innoveren en kennen de business als geen ander.

 

Nieuwe businessmodellen

VNO-NCW beschrijft in de brochure 'Financiële diensten in de 21ste eeuw' duidelijk de kansen en de noodzaak van innovatie in de financiële dienstverlening. Ik zie in de verzekeringsbranche partijen actief bezig met het zoeken naar mogelijkheden om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Innovatieve financiële dienstverlening is cruciaal om de Nederlandse economie te faciliteren, maar deze ruimte moet financiële instellingen wel gegund worden.

 

Niet blijven hangen

We komen uit een tijd dat met name door de financiële crisis en de lessen die daaruit geleerd zijn, regelgeving voor financiële instellingen – terecht – fors is aangescherpt. Deze regelgeving staat. Nu is het belangrijk om te kijken naar de kansen van de toekomst en niet te blijven hangen in het verleden. Helaas zie ik met enige regelmaat nog steeds uitingen of buitenproportionele praktijken die gericht zijn op het verder reguleren of controleren van financiële instellingen. Dit smoort innovatie bij grote en kleine spelers in de kiem.

 

Klimaat te kil

Zo sprak ik laatst een kleinere verzekeraar met ongeveer 30 fte in dienst die op één dag liefst een tiental accountants en actuarissen over de vloer had voor de jaarcijfers. Tijd en geld die ze liever in innovatie hadden gestoken. In het kader van de Brexit zie ik dat verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk voor hun EU-vestiging niet kiezen voor Nederland, maar liever naar België of Luxemburg gaan. Het klimaat is ze hier net even te kil. En als je het Engelse klimaat kent, is dat best opmerkelijk…

 

Zie financiële innovatie als kans

Ik roep daarom het nieuwe kabinet op om financiële innovatie te zien als kans in plaats van bedreiging. Angst is een slechte raadgever. Wie niet innoveert, vraagt per definitie om problemen. Daarnaast is voor een gezonde sector een Europese interne markt voor financiële dienstverlening noodzakelijk. Dit betekent dat nationale ‘koppen’ op Europese regels moeten worden vermeden en afgeschaft.

 

Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars