Gezond oud worden begint bij preventie

13-12-2016

Ben je in Nederland lager opgeleid dan ga je gemiddeld 6 jaar eerder dood en heb je tot wel 20 jaar minder als gezond ervaren levensjaren. Het verbaast mij daarom niet dat de gezondheidszorg één van de belangrijkste onderwerpen in de verkiezingsstrijd lijkt te worden. Alleen focust die discussie zich vaak maar op één ding: op zorg in plaats van gezondheid.

 

Ongezond gedrag

Dat is jammer want een gezonde bevolking is een belangrijk maatschappelijk doel, waarvoor ook werkgevers zich willen inzetten. Immers twee derde van die gezondheidsverschillen tussen lager- en hoger opgeleiden valt terug te voeren op ongezond gedrag. Dat betekent dat dé sleutel tot een gezonde bevolking (en lagere zorgkosten) ligt in preventie. Omdat investeringen en baten niet gelijk vallen, is hier een belangrijke taak weggelegd voor de overheid. Die doet ook al het nodige door het ontmoedigen van roken, overmatig drinken en ongezond eten en het faciliteren van gezonde keuzes, maar er is méér mogelijk.

 

Reclameverboden

Hebben we het dan over zaken als reclameverboden voor drank of een extra belasting op vet of suiker? Nee, want dit soort generieke maatregelen zijn veel te grof en leiden niet tot de gewenste gedragsverandering zoals in het buitenland al eerder is aangetoond. Bovendien: zeventien miljoen mensen bepalen graag zelf welke boodschappen zij doen.

 

Big data en technologie

Wat werkt dan wel en hoe kan het bedrijfsleven daaraan bijdragen? Een mogelijk antwoord ligt in de combinatie van big data en technologie. In Scandinavische landen is de potentie daarvan al erkend en wordt een nationale strategie op big data over gezondheid ontwikkeld. Dat zou Nederland ook moeten doen, zodat we op een privacy-respecterende manier de zorg kunnen omvormen van reparatiegeneeskunde naar preventieve gezondheidszorg.

 

Brede strategie

Positieve financiële prikkels voor alle partijen – van werknemer tot werkgever en van zorgverzekeraar tot ziekenhuis – kunnen ook veel bijdragen. Denk aan verzekeraars die korting aanbieden aan bedrijven die zich echt en aantoonbaar inzetten voor preventie. Of de werknemer die minder premie betaalt wanneer hij zich aantoonbaar en controleerbaar inzet voor gezonder leven. Of bijvoorbeeld zorginstellingen die zich actief inzetten voor preventie en daarom een voorrangsbehandeling krijgen van de verzekeraars. Het is tijd voor een brede strategie die de gezondheid van 17 miljoen Nederlanders meetbaar kan verbeteren. Ondernemers denken daar graag over mee.

 

Anthony Stigter

Beleidssecretaris gezondheidszorg

 

Ramona van den Bosch

Beleidssecretaris consumentenvraagstukken