Gebruik oude olieplatform nu eens slim: voor windparken

24-09-2016

U wist het misschien niet, maar ik ben hobbyduiker.  Ik heb op veel plekken ter wereld gedoken en heb met eigen ogen gezien dat de uitspraak van zeeonderzoeker Jaques  Cousteau  klopt: ‘The sea loves shipwrecks’. Bij scheepswrakken kom je de mooiste, grootste en meeste vissen tegen. De biodiversiteit is daar enorm groot.

Ecologie van de Noordzee
In de Noordzee liggen er naar verluidt 22 duizend. Die zijn inmiddels een belangrijk element geworden in ecologie van de Noordzee. Net als windmolenparken op zee trouwens. Ook daar tiert de biodiversiteit welig. Er mogen geen schepen of vissersboten in de buurt komen dus de vis leeft er in beschermd gebied. The sea loves wind farms as well. Ik moet daar altijd aan denken als het gaat over de zevenhonderd olieplatforms die op de Noordzee staan. Na gebruik moeten die volgens de regels volledig worden ontmanteld en weggehaald. Kosten: 70 tot 80 miljard euro. Dat kan toch slimmer?

Superslim gebruiken
Dat olie- en gasplatforms na bewezen diensten altijd moeten worden afgebroken is ooit vastgelegd in het Oslo-Parijs verdrag uit 1992. Bedacht in een tijd dat er geen sprake was van windmolenparken op de Noordzee. Zouden de platforms en die infrastructuur niet een nuttige rol kunnen spelen bij de verdere uitbouw van wind op zee? Dat is superslim en bespaart ook nog eens enorm veel kosten. Het kan de bouw van windparken op zee versnellen én is geweldig voor behoud en verbetering van biodiversiteit in de Noordzee.

Hergebruik boorplatforms
Windmolens op de Noordzee met een schakel- of werkeiland, zijn de toekomstige ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening. Niet alleen van Nederland, maar van West Europa. Daarom hoop ik van harte dat hergebruik van boorplatforms straks prominent in de toekomstvisie voor de Noordzee naar voren komt. Want nieuwe inzichten moeten we benutten en de meest slimme en kosten efficiënte oplossing gebruiken.

Hans de Boer
voorzitter VNO-NCW