Gang naar rechtbank loont niet voor kleine ondernemers met wanbetalers

16-05-2018

Hoeveel moeite doe je als ondernemer, om een vordering van 510 euro via de rechter betaald te krijgen als je maar 14 euro overhoudt? Ik schat in: niet al te veel. Dit is de realiteit voor meer ondernemers dan mij lief is.

 

Staffel griffierechten

De griffierechten bij de rechtbank zijn zo gestaffeld, dat de investering die je moet doen en het financiële risico dat je loopt om je geld via de rechter terug te krijgen, buitenproportioneel is. Voor de vordering van bovengenoemde 510 euro moet een ondernemer maar liefst 476 euro aan griffierechten betalen. Daar gaan nog zo’n 20 euro proceskosten af en dan heb je dus 14 euro in de hand.

 

Ontmoedigingsbeleid

Griffierechten worden betaald aan het begin van civiele en bestuursrechtelijke procedures (niet bij strafzaken). De drempelbedragen in de tarieven houden geen rekening met kleinere vorderingen. Sterker nog, er lijkt sprake te zijn van een ontmoedigingsbeleid. Het evaluatierapport van de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken laat ook zien dat het aantal handelszaken met 20 procent daalde na de invoering van de nieuwe drempelbedragen in 2011.

 

Grens van faillissement

Een aanpassing is hard nodig omdat kleine ondernemers en ZZP’ers nu de klos zijn. Een paar wanbetalers kunnen hen al over de kritische grens naar faillissement duwen. Het zou een verbetering zijn als de minister griffierechten voor kleine vorderingen naar beneden bijstelt, zoals ook het geval was vóór 2011. Dat vind ik niet alleen, ook de Raad voor de Rechtspraak, de gerechtsdeurwaarders, advocaten en de credit managers pleiten voor een verlaging van het tarief bij kleine schulden.

 

Betalen wordt berekende afweging

Als bedrijven niet meer naar de rechter stappen om kleinere geldvorderingen te verhalen, kan dat leiden tot berekenend gedrag. Een malafide schuldenaar maakt de afweging: hoe vaak kan ik een schuld rond de 500 euro laten liggen zonder dat ik tot betaling wordt gedwongen? Weegt dat risico op tegen mijn winst bij wanbetaling?

 

Ik zie een businessmodel opdoemen en ik ben daar niet zo blij mee.

 

Rob Wolthuis

beleidssecretaris economisch beleid