Er is niks mis met afrekenen op prestaties

27-03-2017

De prestatieafspraken in het hoger onderwijs leiden tot meer studiesucces, betere onderwijskwaliteit en meer rendement. Én er is dus alle reden om met die afspraken door te gaan, zegt de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek in het advies dat zij deze week uitbracht over het vervolg ervan.

 

Vervolg experiment 

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik daar blij mee ben. Het is een goed vertrekpunt om samen met het Ministerie van OCW, universiteiten, hogescholen én het bedrijfsleven om tafel te gaan en te bekijken hóe dat vervolg van het experiment er dan precies uit moet zien. Ook om ervoor te zorgen dat studenten een goede aansluiting hebben op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Dat belang van praten met het bedrijfsleven lijken universiteiten en hogescholen weleens uit het oog te verliezen. Terwijl het onderwijs er toch op gericht moet zijn jonge mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst en ze de kwalificaties mee te geven die ze daarvoor nodig hebben.

 

Betere focus 

Ik vraag me wel eens af waarom universiteiten en hogescholen blijven hangen in het mantra ‘waarom heeft de overheid niet gewoon wat meer vertrouwen in het hoger onderwijs, en mogen de instellingen zelf niet volledig bepalen hoe ze hun geld besteden?’

Op dit moment worden onderwijsinstellingen voor het overgrote deel (93 procent van het budget) afgerekend op het aantal studenten dat ze weten te trekken. En dat leidt niet altijd per se tot de beste impulsen. De prestatieafspraken – waarvoor hogescholen en universiteiten zélf indicatoren hebben aangedragen – hebben juist gezorgd dat er ook een andere focus is gekomen.

 

Goed instrument 

Dat is in het belang van de student, maar ook in het belang van Nederlandse universiteiten en hogescholen zelf. Zij willen zich ook in de toekomst kunnen meten met de top. Prestatieafspraken zijn een heel goed instrument gebleken. Dus daar moeten we mee door gaan. Is dan alles alleen maar positief? Nee, natuurlijk niet. In het advies van de evaluatiecommissie staat ook dat er ruimte is voor enige veranderingen op basis van de ervaring die er inmiddels is opgedaan. Laten we het goede van de experimenten bewaren en gezamenlijk kijken hoe het nog beter kan. Dat is de opgave voor een volgend kabinet. En VNO-NCW en MKB-Nederland denken graag mee.

 

Gertrud van Erp

Beleidssecretaris onderwijs