‘Denkpauze in klimaatbeleid is goed voor bedrijf en burger’

02-10-2018

Terschelling is natuurlijk een prachtige locatie voor Springtij, de driedaagse brainstorm over duurzaamheid die jaarlijks in september plaatsvindt. Maar prachtig of niet, er klonk wel de nodige frustratie door tijdens de vele workshops, lezingen en panels. Vanuit de internationale wetenschap werd gewaarschuwd dat het wel erg hard gaat met de klimaatverandering en de achteruitgang van de natuur.

 

Geen verkeerd beleid kiezen

Op nationaal vlak was er frustratie over het uitblijven van een duidelijk klimaatbeleid van het kabinet. Maar dat uitblijven kun je ook zien als een noodzakelijke denkpauze. Voor de economie, want we moeten uitkijken dat we met een verkeerd klimaatbeleid bedrijven niet uit Nederland wegjagen. En voor de maatschappij. Het kabinet moet álle mensen betrekken bij het klimaatbeleid. Anders haken ze af en stemmen ze straks misschien op partijen die helemaal niks willen en kunnen.

 

Burger niet bevoogden

Draagvlak voor beleid krijg je niet door de burger angst in te boezemen voor het onbekende of bang te maken voor alle plagen van Egypte die hem gaan treffen. Nee, om de burger mee te krijgen in de energietransitie, moet hij worden ‘ontzorgd’. Niet bevoogden, betuttelen of straffen bij een beetje slecht (klimaat)gedrag, maar stimuleren en helpen. Maak het de burger een beetje makkelijk, geef hem handelingsperspectief. De energietransitie is al moeilijk genoeg.

 

Positieve sfeer meenemen

Ondanks de frustratie hing er een positieve sfeer op Springtij. Iedereen was actief en geëngageerd, en sprak met anderen vanuit hart en hersenen. Deelnemers vertelden enthousiast over de projecten die ze hadden opgezet om het tij te keren. Zoals het vergroenen van het woon-werkverkeer of het op een kiertje zetten van de Haringvlietsluis om het leven weer terug te brengen in het Haringvliet. Of het plan van Tata Steel en Dow Chemical om de uitstootgassen van de een te gebruiken voor het maken van producten van de ander - uniek in de wereld. Als het lukt om die positieve sfeer en zulke  concrete projecten en oplossingen het komende jaar mee te nemen in het klimaatdebat, is veel mogelijk.

 

Frits de Groot

Teamleider Fysieke Omgeving, Milieu en Energie