Cybercriminaliteit is breed maatschappelijk probleem

26-04-2013

Internetcriminaliteit is overal. De afgelopen weken is duidelijk gebleken wat er gebeurt als cybercriminelen gericht de aanval inzetten. De bankensector lijkt om de dag te worden getroffen door een massale aanval van cybercriminelen. Cybercriminaliteit is niet alleen het probleem van het bedrijfsleven, maar een breed maatschappelijk probleem. Het vraagt om een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Bewustwording
Het spreekt voor zich dat van bedrijven en organisaties uit de vitale infrastructuur (zoals banken, telecom, waterbeheer), die van zo'n groot belang zijn voor de economie en de samenleving, extra inspanningen mogen worden verwacht om hun processen te beveiligen. Maar uiteindelijk staan álle gebruikers (overheid, vitale infrastructuur, regulier bedrijfsleven en consumenten) aan de lat om maatregelen te nemen om de veiligheid te verhogen. Iedere schakel in de keten heeft hier zijn eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om de eigen kwetsbaarheid te minimaliseren. Bewustwording op alle niveaus van de cyberrisico’s en gerichte voorlichting over de te nemen maatregelen zijn noodzakelijk.

Kennis en expertise
Vanwege het grote economisch belang van ICT en de toenemende afhankelijkheid van het internet, heeft het kabinet de Nationale Cybersecuritystrategie opgesteld. Belangrijk onderdeel voor de uitvoering en het uiteindelijke welslagen van deze strategie is de totstandkoming van succesvolle publiek-private samenwerking. Aangezien de kennis en expertise over cybersecurity over vele partijen zijn verspreid. De stappen die op dit vlak zijn gezet werpen, zo blijkt bij de recente DDoS-aanvallen, al vruchten af. Maar vragen op sommige niveaus nog om verdere uitwerking en intensivering.

Internationale samenwerking
Het is voor bedrijven en burgers belangrijk dat de overheid meer aandacht schenkt aan de opsporing en vervolging van de diverse vormen van internetcriminaliteit. Aangezien cybercrime bijna per definitie internationaal en grensoverschrijdend is, vraagt dit om intensieve Europese en internationale samenwerking. Anders stopt elke opsporings- en vervolgingsactie bij de grens.

Nicole Mallens
secretaris digitale veiligheid