Bouwen van wegen helpt wél tegen files

26-10-2017

Met of zonder kabinet blijft het land gewoon doordraaien. Zo verschijnen in oktober de gebruikelijke publicaties van het ministerie van Infrastructuur en Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) over zwaarte van files, de oorzaken daarvan en het resulterende reistijdverlies. En wat eenieder die regelmatig onderweg is zal herkennen: het is weer erger.

 

Minder groei files

Toch zie ik vooral de lichtpuntjes: de toename van de files is gelukkig niet meer de torenhoge 22 procent uit 2015, maar ‘slechts’ 9 procent. Zo zegt het KiM: 'De uitbreiding van het wegennet met extra stroken heeft geleid tot een reductie van het reistijdverlies op de hoofdwegen met 46 procent.' De aanleg van asfalt - en breder: infrastructuur – heeft wel degelijk zin!

 

Extra investering

Het verkeer groeit onder invloed van een aantrekkende economie tot 2022 met 9 procent, en het reistijdverlies neemt toe met 28 procent ten opzichte van het niveau in 2016. Vorig jaar werd nog een toename van het reistijdverlies met 38 procent verwacht. Is daar toch een kloeke 10 procent vanaf gegaan met de al bestaande capaciteitsvergrotingen. En het nieuwe kabinet gaat in de komende jaren 2 miljard euro extra investeren in infrastructuur, dus mogelijk wordt die groei nóg kleiner.

 

Beter benutten

Nu is de kritiek van vervoersdeskundigen altijd dat nieuw asfalt nieuw gebruik uitlokt. Het aanvankelijke positieve effect verwatert door meer reizen. Daarom kan het op peil brengen van de infrastructuur geen geïsoleerde maatregel zijn. Het ministerie, dat tegenwoordig Infrastructuur en Waterstaat heet, is daarom gekomen met het programma Beter Benutten. Dat is een samenwerking met het bedrijfsleven, die weer heeft geleid tot nieuwe initiatieven als Anders Reizen,  waarmee grote werkgevers ernaar streven om het woon-werkverkeer te veranderen en te verduurzamen.

 

Innovatie

Het nieuwe kabinet moet doorgaan met beleid dat mensen aanzet tot minder en anders reizen, en op andere tijden. Daarnaast moet worden ingezet op innovatie: auto’s, reizigers en verkeerslichten kunnen binnenkort verbonden worden met elkaar, waardoor de verkeersstromen van auto, fiets en OV veel efficiënter kunnen worden geleid. De nieuwe minister treft een pallet aan mogelijkheden aan om de mobiliteit te verbeteren en te verduurzamen. Wat een moment om deze prachtbaan te mogen aanvaarden!

 

Marnix Koopmans, beleidssecretaris infrastructuur