Bezuiniging op 30 procent regeling: niet doen!

15-06-2018

'Vreselijk dom', zo is in het pamflet te lezen dat VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in mei overhandigde aan de Tweede Kamer. Gedoeld wordt op het kabinetsbesluit om de 30 procent regeling voor expats af te schaffen. De Boer sprak namens een brede coalitie van wetenschappelijke organisaties, regio's, bedrijven en kenniswerkers.

 

Bezuiniging treft vooral expats Amsterdam

Ik ben het hartgrondig met ze eens. Vooral Amsterdam wordt door de inperking getroffen: van de 60.000 expats – ofwel buitenlandse werknemers – in Nederland die het belastingvoordeel genieten, werkt meer dan de helft in de metropool. Het gaat vooral om Indiërs, Amerikanen en Britten.

 

Vestigingsklimaat in gevaar

De regeling geeft werkgevers de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan hun buitenlandse werknemers. Vind ik rechtvaardig. Expats betalen immers mee aan zaken als collectieve pensioenregelingen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, maar maken daar meestal geen gebruik van. Bovendien draagt de regeling bij aan een goed vestigingsklimaat voor - internationale - bedrijven.

 

Onbetrouwbare overheid

Staatssecretaris Snel van Financiën wil óók voor bestaande gevallen de looptijd terugbrengen van 8 naar 5 jaar. Dan ben je onbetrouwbaar als overheid. Buitenlandse werknemers in Amsterdam gaan 500 tot 1.000 euro per maand aan inkomen verliezen, terwijl de kosten van hun tijdelijke verblijf niet dalen. Hun kosten zijn torenhoog; denk aan de woonlasten en internationaal onderwijs voor hun kinderen. Bedrijven zullen straks meer moeite krijgen om technici en andere specifieke talenten aan te trekken.

 

Amsterdam als internationaal knooppunt

Amsterdam is een belangrijke motor van onze nationale economie. We vergeten wel eens dat we deze sterke positie niet cadeau krijgen. De hoofdstad is een internationaal knooppunt van kennis, (digitale) netwerken, culturen en ideeën, dat concurreert met andere grote wereldsteden. Niet voor niets heeft een bedrijf als Booking.com zich er gevestigd, en heeft Philips zijn hoofdkantoor verplaatst naar de hoofdstad. De stad is ook letterlijk een internationaal knooppunt dankzij de positie van Schiphol. Vooral het relatief grote aantal hoogopgeleiden uit binnen- en buitenland maakt de stad ijzersterk en wendbaar. Steden concurreren met elkaar om bedrijven naar hun stad te lokken. De 30%-regeling is een belangrijk wapen in deze strijd.

 

Bezuiniging expat regeling: peanuts voor rijksbegroting

De inperking raakt expats en honderden bedrijven hard, terwijl de bezuiniging peanuts is op de totale rijksbegroting. Waarom zien politici dat niet in?

 

Audrey Keukens

voorzitter VNO-NCW West