Bedrijven, verbeter de toegang tot medische gegevens

08-10-2019

Zorgprofessionals moeten in hun dagelijkse werk nu onnodig veel moeite doen om te beschikken over de medische gegevens van hun patiënten. Woensdag vergadert de Tweede Kamer over dit onderwerp. Het is goed dat, op verzoek van de Tweede Kamer, minister Bruno Bruins een actieve regie neemt om te zorgen dat medische gegevens veilig en makkelijker kunnen worden uitgewisseld: 2011 (het jaar dat de Eerste Kamer de stekker trok uit het elektronisch patiëntendossier) ligt definitief achter ons.

 

Ook het bedrijfsleven, en dan in het bijzonder de belangrijkste ICT-leveranciers in de zorg, kan hierbij een handje helpen. Namens bedrijven, zorgaanbieders, verzekeraars en brancheverenigingen hebben we in maart al een manifest gepresenteerd, "Samen vooruit".

 

De ondertekenaars conformeren zich aan drie hoofdprincipes:

  • Open standaarden binnen open systemen zijn de norm. De ondertekenaars committeren zich aan deze standaarden en vragen de overheid een gelijk speelveld te creëren.
  • Concurrentie op basis van producten en diensten met de medische data (en dus niet op basis van de gegevens zelf).
  • Bij veilige identificatie moeten eenvoud van toegang, hoge beveiliging en aansluiting bij best practices voorop staan.

Steeds meer ICT-bedrijven in de zorg sluiten zich bij deze beweging aan, zoals Nexus Nederland en Salesforce.

 

VNO-NCW, MKB-Nederland en het ministerie van VWS hebben samen een taskforce geïnstalleerd, die dit manifest verder gaat brengen. Bijvoorbeeld in de vorm van een juridisch bindende gedragscode voor alle ICT-bedrijven die systemen leveren aan de zorg. Deze nieuwe tasforce staat onder leiding van Harry van Dorenmalen (ex-IBM).

 

De taskforce “Samen vooruit” kijkt ook naar het voorbeeld van de banken. De banken concurreren op financiële producten en diensten aan bedrijven en consumenten. Die banken werken echter ook nauw samen, zoals met het betaalplatform iDeal waarmee we allemaal 24/7 kunnen betalen op onze telefoon.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen alle grote ICT-leveranciers in de zorg zich aan te sluiten bij het manifest "Samen vooruit" en de taskforce tot een succes te maken. Vanwege het grotere belang dat zorgprofessionals snel en veilig over de medische gegevens beschikken voor hun belangrijke werk. En om het Nederlandse bedrijfsleven koploper te maken in de digitale transformatie van de zorg. De noodzaak is duidelijk, het moment is er, en de bal ligt bij ons. Zullen we eens laten zien wat we kunnen?

 

Lees meer over