Bedrijven draaien op voor kosten en risico's nieuwe inlichtingenwet

01-09-2015

Natuurlijk moeten de AIVD en de MIVD over voldoende bevoegdheden beschikken om hun werk goed te doen. Maar de voorstellen die minister Plasterk in zijn wetsvoorstel Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft gedaan, gaan wel heel ver. Het bedrijfsleven wordt hiervan de dupe. Bedrijven zijn verplicht mee te werken als de diensten daarom vragen. Maar de risico’s en de vaak substantiële kosten van die bijdrage moeten de bedrijven voor eigen rekening nemen.

Minister zet bedrijven klem
En de risico’s voor bedrijven zijn niet gering. De wet biedt geen enkele garantie dat bedrijfsvertrouwelijke informatie, zoals economisch waardevolle intellectuele eigendom, niet weglekt naar buitenlandse veiligheidsdiensten. Dit is schadelijk voor onze economie.
Bedrijven lopen bovendien het risico wet- en regelgeving (privacy, cybersecurity) te overtreden door de verplichte medewerking met de AIVD en de MIVD. Vervolging of aansprakelijkheidsstelling zijn niet ondenkbeeldig. De minister zet bedrijven en hun dienstverlening daarmee volledig klem. Bedrijven krijgen de claims en de bijbehorende reputatieschade als bijvoorbeeld hardware door een tap beschadigd raakt en een netwerk uitvalt. De diensten blijven buiten schot.

Eerst goed onderzoek
Ook is onbekend hoeveel effect deze wetgeving zal hebben op het investeringsklimaat, in bijzonder de internettechnologiesector, van ons land. Bedrijven moeten immers vertrouwen hebben om online te communiceren en zaken te doen.
Minister Plasterk moet dus eerst nog goed onderzoeken wat het nut, de noodzaak en de effectiviteit is van deze verregaande aanpassingen. En omdat de bescherming van de nationale veiligheid bij uitstek een overheidstaak is, moet de overheid de kosten van uitvoering van deze wet maar voor haar rekening nemen. Dan wordt voorkomen dat verregaande bijzondere bevoegdheden te snel worden ingezet. Ook dat is in het landsbelang.

Nicole Mallens
secretaris digitale veiligheid