'Bedrijven, bemoei je alsjeblieft met het onderwijs'

04-12-2017

VNO-NCW wil dat er beter gebruik gemaakt wordt van de kennis van het bedrijfsleven bij de herziening van het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. Een terecht pleidooi vinden wij als voormalig en beginnend leraar. Dagelijks zien wij hoe leerlingen last hebben van verouderde kennis die niet aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. Maar niet alleen op vakkennis, maar ook op arbeidsmarktvaardigheden zou het curriculum wat ons betreft grondig moeten worden gemoderniseerd.

 

Geen startkwalificatie 

Wij zijn beide actief (geweest) in het speciaal onderwijs. Hier zitten leerlingen waarvan sommigen geen startkwalificatie halen en die allen doorgaans een laag zelfbeeld hebben. Een lastige groep op de arbeidsmarkt. Samen zetten wij ons daarom binnen het programma Bazen Verbazen in om leerlingen van het speciaal- en praktijkonderwijs kennis te laten maken met werkgevers en zich goed voor te bereiden op de stap naar werk.

 

Bedrijven komen te laat in beeld 

Wij spreken werkgevers die kwetsbare jongeren graag een plekje in hun bedrijf gunnen, maar ook willen weten wat ze kunnen verwachten. Het grootste probleem is dat bedrijven pas in beeld komen bij het onderwijs als de leerlingen 15 of 16 jaar zijn en stage gaan lopen. Op die leeftijd gaan leerlingen in het praktijkonderwijs en de beroepsgerichte tak van het speciaal onderwijs al bijna van school.

 

Realistisch beeld van de arbeidsmarkt 

Voor de leerlingen is het van groot belang om een realistisch beeld te hebben van de arbeidsmarkt. Ze hebben vaak geen idee wat werken precies inhoudt. De verwachtingen van hun toekomst zijn vaak verre van reëel. Zo vroegen we eens wat ze dachten te gaan verdienen na hun schooltijd. Bedragen als zevenduizend euro per maand werden genoemd. Wij zien dat hoe vroeger leerlingen in contact komen met werkgevers, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dit lijkt een open deur, maar is cruciaal voor deze kwetsbare groep.

 

Netwerk met bedrijven 

Docenten hebben de unieke positie om deze uiteenlopende verwachtingswerelden op een eerder moment bij elkaar te brengen. Echter, niet elke docent kent het bedrijfsleven even goed of weet hoe je een netwerk met bedrijven bouwt en onderhoudt. Maar belangrijker nog, hiervoor is substantieel meer tijd en ruimte, zowel binnen als buiten hun lessen, nodig. Daarom vragen wij het onderwijs: zet je deuren wijder open dan ze nu staan. En het bedrijfsleven: bemoei je alsjeblieft meer met het onderwijs.

 

We hopen dat het nieuwe kabinet serieuzer werk maakt van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, ook voor kwetsbare groepen. Tijdig investeren in (vak)kennis én arbeidsmarktvaardigheden, vinden wij een betere oplossing dan quota en banenafspraken als we te laat zijn.

 

Thijs Noom, beginnend leraar op OPDC Saenstroom en peer educator bij Bazen Verbazen

Vivianne Goedhart, projectleider Bazen Verbazen bij Diversion en oud leraar

 

Meer weten over de aansluiting van het bedrijfsleven bij het speciaal- en praktijkonderwijs? Lees de aanbevelingen naar aanleiding van het programma Bazen Verbazen of bekijk het BORIS-project.