Als het aan Limburg ligt: een oranje kabinet graag!

19-05-2017

In Den Haag wordt nog steeds druk onderhandeld over een nieuw kabinet. Een mooi moment om eens te filosoferen over de ‘kleur’ die het kabinet-in-wording zou moeten krijgen. De parlementaire geschiedenis laat zien dat kabinetten vaak een kleur krijgen. Soms vanwege hun daden. Maar veel vaker op basis van de politieke samenstelling. Paars, rood en groen zijn bekende kleuren voor kabinetten uit vervlogen tijden. Maar voor dit kabinet zou oranje de kleur moeten zijn.

 

Toekomstperpectief

Natuurlijk moet er in het beleid voor de komende jaren veel aandacht zijn voor thema’s als duurzame innovatie, klimaat, energietransitie en investeren in lagere lasten. Het programma NL Next Level van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO geeft hier wat mij betreft een uitstekende richting aan. Maar we hebben ook behoefte aan een kabinet voor heel Nederland. Een kabinet dat een toekomstperspectief neerzet voor jongeren en ouderen op het gebied van werk, veiligheid en zorg voor elkaar, dat mensen van diverse pluimage verbindt. Of, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet: gaat voor inclusiviteit.

 

Investeren in Limburg

Waarom oranje voor mij de kleur zou moeten zijn? Ik zie wel een parallel met voetbal. Als Oranje speelt staat vrijwel heel Nederland daar achter. In de Randstad, maar ook in de regio. Het zou mooi zijn als het komende kabinet met z’n beleid iets soortgelijks weet te bereiken. De regio’s moeten actief worden betrokken in het landelijke beleid. Daar zijn zij bij gebaat, maar ook het land als geheel. Om dan toch maar even bij m’n eigen regio te blijven: in Limburg is het goed werken, leven en wonen. En door zijn ‘internationale ligging’ maakt onze provincie Nederland ook groter. Maar dat vraagt wel om extra investeringen in vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, kennis en ondernemerschap. 

 

Daad bij het woord

Het rapport Grenzen slechten… van het ministerie van Economische Zaken bevat hiervoor goede handvatten. Er staat in wat er nodig is om het voor Nederlanders, Belgen en Duitsers eenvoudiger te maken om in een buurland te werken, ondernemen of studeren. Bijvoorbeeld door maatregelen op het gebied van informatievoorziening, arbeidsbemiddeling, buurtaal en cultuur, diploma-erkenning, stages en leerwerkplekken, bereikbaarheid en ondernemerschap. Tijdens een recent bezoek aan Venlo zegde EZ-minister Henk Kamp toe werk te maken van de aanbevelingen uit het rapport. Nog wat hernieuwd schipperen en dan is aan het oranje kabinet om de daad bij het woord te voegen.

 

Jan Zuidam

Voorzitter LWV