Iedereen kans op werk

100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wie werk heeft, neemt deel aan de maatschappij. Maar niet iedereen komt vanzelf aan het werk. Veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking staan langs de kant. Dat is niet sociaal en bovendien niet houdbaar als de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Vandaar het doel van de gezamenlijke Nederlandse ondernemers: in 2026 in het bedrijfsleven 100.000 banen extra voor mensen met een arbeidsbeperking.

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland werkgeversvereniging AWVN, De Normaalste Zaak en veel andere partijen steunen de campagne ‘Op naar de 100.000!’ De basis ervoor is gelegd in 2013 in een sociaal akkoord (pdf) tussen kabinet, werkgevers en werknemers. De afspraken zijn daarna door de overheid vastgelegd in de Participatiewet.

“Ik merk dat ondernemers er voor openstaan; een waardevolle bijdrage leveren aan een maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast zien ze de voordelen van werken met arbeidsbeperkten. Het moet onder de streep ook iets opleveren en dat kán.”

Aart van der Gaag
voormalige uitzendondernemer en boegbeeld project 100.000 banen

De banenafspraak is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Wie zijn dat?

De overheid maakt het bedrijven makkelijker deze mensen aan het werk te helpen. Daarvoor bestaan regelingen, die worden uitgelegd in de brochure Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief (pdf).

Tot 2026 wordt voor elk jaar vastgesteld hoeveel extra banen gerealiseerd moeten worden. Wordt dat aantal niet gehaald, dan kan een boete (quotumheffing) worden opgelegd. Hoe dat werkt, wordt hier uitgelegd.

“Ik weet uit ervaring dat mensen met een beperking fantastische werkers zijn. Denk daar niet negatief over. Dat is een boodschap die we moeten uitdragen.”

Oos Kesbeke
directeur Kesbeke tafelzuren

100.000 banen in het nieuws

Bonheur Horeca Group

Bonheur Horeca Group geeft het voorbeeld

12 van de 85 medewerkers hebben een arbeidsbeperking

werknemers

Business cases:
werknemers met een beperking

Praktische video van AWVN

“Het gaat niet om mensen die heel veel dingen niet kunnen; het gaat om mensen die heel veel dingen wél kunnen.”

Rob Ellermeijer
partner EY, bestuurslid Onbeperkt aan de Slag

Handige links

Toolkit www.opnaarde100000.nl/toolkit

Boek door Aart van der Gaag en Desiree Curfs (met veel voorbeelden) Sinds 1883 uitgevers

Website met praktische tips voor wie aan de slag wil www.opnaarde100000.nl

Waarom, hoe werkt het, waar liggen de kansen voor bedrijven? www.werkgeversgaaninclusief.nl

Website over dit initiatief van MVO Nederland, AWVN en Start Foundation www.denormaalstezaak.nl

Informatieblad over de rol van werkbedrijven die ondernemers ondersteunen www.mkb.nl/images/Infoblad_Reg_Werkbedrijven_DEF.pdf

Kan ik op u rekenen?

Samen op weg naar 100.000 banen!

Aart van der Gaag — uitdager van ondernemers

Lees verder

VNO-NCW

Participatiewet en Quotumwet
Ga naar standpunt

Heeft u vragen?
Neem contact op