Vrouwen en leidinggevende posities, naleving Wet bestuur en toezicht, brief aan de voorzitters van de raad van bestuur en raad van commissarissen

14-03-2018

Geachte mevrouw, heer,

 

Diversiteit in de top van organisaties, ook in topfuncties, is van belang voor een economie waarin vernieuwing en creativiteit cruciaal zijn voor groei en ontwikkeling. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en VNO-NCW werken daarom actief samen om genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Dat gebeurt onder andere met actieve betrokkenheid en concrete ondersteuning door Stichting Topvrouwen en de kwartiermakers Annemarie Jorritsma en Leo Houwen.

 

Zie de download voor de volledige brief.