Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), brief aan de VC voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer

12-01-2018

 Hoogedelgestrenge dames en heren,

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vragen uw aandacht voor de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘UAVG’) die recent door de minister voor Rechtsbescherming naar uw Kamer is gezonden. De Uitvoeringswet regelt de volgende zaken:

  • Het opnieuw oprichten en inrichten van de nationale privacytoezichthouder;
  • Invulling van de beleidsruimte die de Europese wetgever in de AVG aan de nationale lidstaten laat

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vragen in dit kader aandacht voor een aantal zaken.

 

Zie de Download voor de volledige brief.