Smoor het ondernemerschap niet in de kiem! Brief aan minister-president Rutte

22-03-2018

Excellentie,

 

Ondernemerschap is de drijvende kracht in onze samenleving. Toch zijn we het feit dat ondernemers voor eigen rekening en risico zaken tot bloei brengen té vanzelfsprekend gaan vinden. Dat is het niet!

 

Wij constateren dat we op alle niveaus (EU, Den Haag en lokaal) de laatste tijd weer steeds vaker op de bres moeten springen om contraproductieve maatregelen van de overheid tegen te gaan. Dit terwijl ondernemers juist de basis leggen onder de Nederlandse welvaart. Om die reden schrijven wij u deze brief namens een brede delegatie van ondernemers. De overheid mag het ondernemerschap niet in de kiem smoren. Juist gegeven de grote veranderingen die er op ons afkomen is dit de verkeerde afslag.

 

Motor van de samenleving
Nederland is gelukkig nog altijd een ondernemende samenleving. Jonge mensen zien het ondernemerschap als een volwaardig alternatief voor een leven op de loonlijst. Naast zo'n 800.000 gezinnen - die het zzp-schap veelal als hoofdbron van bestaan hebben - telt ons land zo'n 300.000 sterke bedrijven met tussen de 2 en meer dan 250 werknemers, waaronder voor het grootste deel familiebedrijven. Allemaal bedrijven van de menselijke maat en geboren vanuit een idee, veel energie en hard werken. Elk jaar zijn er ook talloze nieuwe startups die de boel opschudden. Met hun aanstekelijke optimisme vormen ondernemers de motor van de samenleving. Zo zou windenergie op zee nooit zonder subsidie kunnen worden geproduceerd zonder de creativiteit van ondernemers. En zonder al onze industriële ondernemers zouden we een kwart van de werkgelegenheid missen en zat Zuid-Limburg zonder florerende autofabriek. Als Nederland goed door alle grote maatschappelijke transities wil gaan - denk aan klimaat, grondstoffen, digitalisering - dan kan dat niet zonder de doorbraken en de investeringen die al deze ondernemers tot stand moeten brengen.

 

Steeds vaker wordt de ondernemer gestraft
Ondanks de vele voordelen die we hierboven schetsen, zien wij als ondernemers in de praktijk steeds vaker een dubbele behandeling in het overheidsbeleid: 'push en punish'. Wij zien het op alle niveaus optreden. Drie recente voorbeelden die wat ons betreft exemplarisch zijn voor hoe we steeds vaker de verkeerde afslag nemen en het ondernemerschap in de kiem smoren:

 

Dankzij de EU: 'in je blote kont'
Eerst Brussel. Privacygevoelige informatie van de eigenaren van een onderneming moet binnenkort worden opgenomen in een (deels) openbaar register (het zogeheten 'UBO-register'). Dit bracht onderneemster Marlies van Wijhe tot de verzuchting. 'Wij kunnen straks net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan'. Zo voelt dit dus voor de eigenaren van veel bedrijven. Jouw gegevens als ondernemer liggen daarmee op straat en komen vrij toegankelijk voor kwaadwillenden die het register er eenvoudig op kunnen na slaan. Dit staat in schril contrast tot andere Brusselse wetgeving waarin de bescherming van de privacy van werknemers en klanten van ondernemingen juist een grondrecht is. De daadwerkelijke daders die zich schuldig maken aan witwassen bijvoorbeeld zullen het nieuwe register eenvoudig weten te omzeilen.

 

Dankzij Den Haag: 'een boete op ondernemen'
Dan een 'Haags' voorbeeld. De hogere belasting in box 2 is een schier onbegrijpelijke maatregel uit het regeerakkoord die met terugwerkende kracht een extra claim legt op eerder opgebouwd vermogen. Terwijl de inkomsten- en winstbelasting voor iedereen in Nederland wordt verlaagd, verhoogt het kabinet juist de belasting voor de mensen die bedrijven in ons land goot maken en de banengroei voor hun rekening nemen. De bijna 15% hogere ondernemersrendementsbelasting wordt ervaren als een boete op ondernemen. Bovendien zorgt het ervoor - volgens cijfers van dezelfde overheid - dat zo'n 7 miljard euro aan broodnodig investeringsgeld onttrokken gaat worden aan ondernemingen, investeringsgeld dat broodnodig is gelet op de klimaataanpassingen die er bijvoorbeeld aankomen. 'Overheid, je verlaagt IB-tarieven en VPB-tarieven, laat dan in elk geval de box 2 voor ondernemers en ondernemend vermogen ongemoeid.' En was box 2 maar het enige 'Haagse' voorbeeld. Het Regeerakkoord maakt tijdelijke arbeidskrachten flink duurder, zonder uitzicht te bieden op een werkbare ontslagwetgeving en een reële loondoorbetaling bij ziekte. Deze zaken hangen nog steeds als een molensteen om de nek van veel kleinere ondernemers.

 

Dankzij de gemeenten: 'de ondernemer als melkkoe'
Dan het lokale niveau, waarvoor we deze week naar de stembus gingen. Veel ondernemers voelen zich tegenwoordig de 'melkkoe' van de gemeentebegroting. Er zijn gemeentes waar particuliere woningbezitters in vier jaar een procent of 4 minder OZB gingen betalen, terwijl lokale ondernemers 5 procent méér zijn gaan betalen. En dan hebben we het nog niet over alle lokale heffingen, de welbekende terrasvergunningen, de precariorechten, het te laat betalen door veel gemeenten of de concurrentievervalsing door de gemeentelijke goenvoorziening. Juist lokaal kan de overheid vaak beginnen met het verschil te maken voor ondernemers.

 

Keer het tij!
Het is essentieel dat politici op alle niveaus inzien dat dat ondernemerschap er niet vanzelf komt. Dat er weer te vaak een verkeerde afslag genomen wordt. Waardeer de kleine en grote ondernemers van het land en laat hen dat merken met een positieve ondernemerschapsagenda in plaats van dit soort maatregelen. Daarmee geven we niet alleen de ondernemers, maar uiteindelijk het hele land de wind in de zeilen en maken we krachten los die borg staan voor een toekomstbestendig Nederland. Laten we op Prinsjesdag komen met een voldragen ondernemerschapsagenda vanuit het Kabinet waarmee we deze maatregelen een halt kunnen toeroepen en de weeffouten uit het regeerakkoord (zoals de box 2-boete!) kunnen herstellen.

Deze brief sturen wij u namens onder meer de volgende ondernemers en hun vertegenwoordigers,

 

Marlies van Wijhe
DGA Koninklijke Van Wijhe Verf
Voorzitter FBNed
  Wim van der Leegte
Commissaris VDL Groep
 
Danny Hollestelle
DGA Koninklijke Hollestelle Groep
Zakenvrouw van het Jaar 2015
Meiny Prins
DGA Priva
Zakenvrouw van het Jaar 2009
 
Ruud Maas
DGA Maalschilderwerken
Voorzitter Onderhoud NL
Ad Bergwerff
DGA Bergwerff's Slagerijen
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie
 
Elske Doets
DGA Jan Doets Reizen
Zakenvrouw van het Jaar 2017
Reynier van Bommel
DGA Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel BV
 
Fried Kaanen
Vice-voorzitter MKB-Nederland
DGA Bosch Scharnieren
Voorzitter Koninklijke Metaalunie
Jan Meerman
Vice-voorzitter MKB-Nederland
Voorzitter InRetail
 
Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW

 

cc:
Zijne Excellentie mr W.B. Hoekstra, minister van Financiën;
Zijne Excellentie M. Snel, staatssecretaris van Financiën;
Zijne Excellentie ir E.D. Wiebes, minister van EZK;
Hare Excellentie mr drs M.C. Keijzer, staatssecretaris van EZK