Revisie van het Europese Systeem van CO2-emissiehandel (EU ETS), brief aan de VC voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer

03-06-2015

Geachte leden,

Op woensdag 3 juni a.s. komen in een Algemeen Overleg de revisie van het Europese Systeem van CO2-emissiehandel (EU ETS) en de klimaatpijler van de Energie Unie aan de orde. In Europa ontstaat steeds meer steun voor een hervorming van het EU ETS die zijn oorsprong heeft in het Energieakkoord voor duurzame groei. Dat systeem doet een paar dingen tegelijk. Het geeft een echte stimulans aan besparing van de CO2 uitstoot, het bevordert innovatie en het wakkert de concurrentiekracht aan van energie intensieve bedrijvigheid. Ilc vraag u om in verband met beraadslaging dat systeem te ondersteunen. De noodzaak van het terugdringen van de wereldwijde CO2-emissies om zo de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot een maximum van 2°C wordt door VNO-NCW volledig onderschreven. De Europese Unie levert hier een bijdrage aan door haar CO2-uitstoot in 2030 met 40% te hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990. Dit hebben Europese regeringsleiders in oktober 2014 met elkaar afgesproken.

Zie de download voor de volledige brief.