Procesgang Rookakkoord, brief aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat)

22-11-2018

Geachte minister, beste Eric,

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat twee belangrijke delen van het preventieakkoord onder leiding van VWS op vernieuwende wijze tot stand zijn gekomen in een publiek-private samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, zorg, welzijn, sport, onderwijs en wetenschap. Een voorbeeld voor de toekomst. Er wordt een grote, maatschappelijke bijdrage geleverd met een focus op probleemgebieden en doelgroepen.

 

Wij vinden het echter belangrijk om terug te komen op het rookakkoord. Ook wij zijn een uitgesproken voorstander van de rookvrije generatie en we hebben begrip voor de sensitiviteit rondom het rookdossier, maar het afwijkende proces waartoe gekozen is, wijzen wij af.

 

Als beleid tot stand komt in overleg waarbij niet alle relevante organisaties betrokken worden, komen we niet tot effectief, proportioneel en uitvoerbaar beleid. Wij nemen ook waar dat de Europese Unie en de overgrote meerderheid van de EU-lidstaten nog wel met de tabaksindustrie, aanverwante sectoren en verkoopkanalen spreekt, hetgeen in Nederland verboden lijkt. De Europese Unie plaats de verslagen van de gesprekken met de tabakssector op de website en is zo volstrekt transparant over haar communicatie.

 

Het laten bepalen van het kabinetsbeleid door organisaties met een specifieke invalshoek op het onderwerp heeft in dit geval geleid tot een onuitvoerbaar beleid voor de tabaksspeciaalzaken (1600 zelfstandige ondernemers met een gemiddeld jaarinkomen van € 40.000,-, personeel en langdurige huurcontracten). Onze zorg is dat beleid dan vooral gestoeld is op symboolpolitiek in plaats van effectiviteit. Zo moeten sigaren verstopt worden achter een deur (die ruim 3 meter schapruimte moet bedekken) voor het geval er een jongere de tabakszaak binnenloopt. Daarnaast worden vergaande maatregelen als neutrale verpakkingen (merkonteigening) ingevoerd, welke voor het algemene bedrijfsleven een buitengewoon riskant precedent vormt en waarvan de effectiviteit discussie vraagt. Om een paar voorbeelden te noemen waarbij overleg met alle relevante partijen echt noodzakelijk is.

 

Eveneens een belangrijk punt is dat wij twijfels hebben over de effectiviteit van beleid dat als betuttelend wordt ervaren. Voor alle duidelijkheid: werkgevers zijn een van de initiators van het preventieakkoord, het rookdeel tekenen wij echter niet vanwege voorgaande overwegingen.

 

Wij hopen dat dit eenzijdige proces nog aangepast kan worden en het voorliggende resultaat nog voor discussie en veranderingen openstaat, mede in het licht van de negatieve impact op het mkb.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW
Jacco Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland

 

Deze brief wordt tevens verzonden aan drs. P. Blokhuis en mw. mr. drs. M.C.G. Keijzer