Preventie t.b.v. een gezond leven, brief aan Informateur Zalm van de Tweede Kamer

06-09-2017

Geachte heer Zalm,

 

Bij een stijgende levensverwachting is leven in goede gezondheid ("healthy ageing") één van de grootste uitdagingen. Ook in Nederland is sprake van overgewicht en welvaartsziekten, door een ongezonde leefstijl. Dit leidt tot een intensiever beroep op de gezondheidszorg (en vergroot de druk op de betaalbaarheid van de zorg in brede zin) en geeft minder mogelijkheden voor mensen om te kunnen participeren. Deze ontwikkeling moet daarom worden gekeerd. Preventie kan veel meer aandacht krijgen. Dit vraagt een extra en gezamenlijke inspanning van veel partijen.1

 

Ons voorstel is te komen tot een "nationaal preventie-akkoord" met bedrijfsleven en sociale partners, gezondheidszorg en welzijn, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de wetenschap.

Een samenhangende en lerende aanpak is nodig langs verschillende thema’s: gezonde voeding, faciliteren en ondersteunen van een gezonde leefstijl, investeren in een gezonde leefomgeving en een meer preventieve gezondheidszorg. Een "nationaal preventie-akkoord" moet op deze deelgebieden vertaald worden in deelakkoorden, met duidelijke doelstellingen en af te spreken acties, maatregelen, en inzet van alle partijen (vergelijk het met de aanpak van het Energie-akkoord). Zo kan in Nederland een beweging op gang komen die gezond leven en ouder worden bevordert, welvaartsziekten bestrijdt met "voorkomen is beter dan genezen" en de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houdt.

 

Het is een lerende aanpak. Intensieve samenwerking met de wetenschap is cruciaal. Preventieve maatregelen moeten niet op drijfzand zijn gebaseerd. Voor de implementatie van af te spreken maatregelen moet een vernieuwende aanpak worden gevonden met een veel bredere en diepere doorwerking naar de bevolking. Digitale hulpmiddelen (zoals big data, apps en eHealth) bieden hierbij nieuwe mogelijkheden.

Wij zijn bereid onze schouders onder dit nieuwe initiatief te zetten en met de verantwoordelijke ministers een nieuwe, moderne preventie-aanpak van de grond te tillen. Het is wenselijk dat in het Regeerakkoord een aftrap van deze nieuwe aanpak wordt gegeven, door de noodzaak van het bovenstaande te onderschrijven.

 

Hoogachtend,

 

Hans de Boer         Michaël van Straalen         Dianda Veldman
Voorzitter VNO-NCW     Voorzitter MKB-Nederland     Patiëntenfederatie NL
 
Alexander Rinnooy Kan     Michaël van Straalen     Lex Staal
Agenda voor de Zorg     Federatie Nederlandse     Sociaal Werk Nederland
      Levensmiddelenindustrie      
 
Patricia Hoogstraaten            
Nationale Winkelraad            
MKB Nederland            

 

1 Zie ook de brief van de SER d.d. 5 juli 2017.