Position paper belastingafdracht multinationals, brief aan de VC voor Financiën van de Tweede Kamer

28-05-2019

Geachte dames en heren,

 
Graag maken wij gebruik van uw uitnodiging om deel te nemen aan het rondetafelgesprek op 29 mei over de belastingafdracht van internationaal opererende ondernemingen. Wij vinden dit een belangrijk onderwerp omdat wij staan voor een sterke inclusieve maatschappij met kansen voor iedereen. Het beleid dat hieraan bijdraagt door te bouwen aan een duurzame en sterke economie en een excellent investeringsklimaat voor bedrijven moet ook in de toekomt kunnen blijven steunen op breed maatschappelijk draagvlak.

 

Hierbij onze inbreng en vanzelfsprekend lichten wij dit graag verder toe tijdens het rondetafelgesprek. Hieronder vindt u een korte samenvatting van onze positie. Aansluitend een wat uitgebreidere uiteenzetting. Bijgevoegd nog enkele cijfers van diverse onderzoeksinstituten als nadere onderbouwing van onze positie.

 

Zie de Download voor de volledige brief