Oproep Dutch Sustainable Growth Coalition aan de informateur: Toon daadkracht voor duurzaamheid

28-03-2017

 

Geachte mevrouw Schippers,

 

Met het vaststellen van de Sustainable Development Goals (SDGs) hebben de Verenigde Naties in 2015 overeenstemming bereikt over de agenda om in 2030 een sociale, rechtvaardige en duurzame wereld te realiseren. Een uniek moment. De klimaatconferentie in Parijs vormde de eerste geslaagde test voor het daadwerkelijk verwezenlijken van de SDG klimaatdoelen via een mondiaal bindend klimaatakkoord.

Nederland heeft zich zowel aan de SDGs als aan het Klimaatakkoord gecommitteerd waardoor deze in de komende 15 jaar onmiskenbaar de leidraad vormen voor het nationale duurzaamheidsbeleid.

 

De SDGs vormen een kansrijk perspectief voor de wereld. Het recente rapport van de Business & Sustainable Development Commission (BSCD)wijst uit dat alleen al in vier belangrijke sectoren de SDGs in 2030 een economisch potentieel biedt van ruim 12 biljoen US dollar.

 

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) bevordert sustainable growth business models volgens een strategie van shape, share and stimulate. De acht leden van de coalitie hebben de gezamenlijke overtuiging dat lange termijn financiële en economische groei verband moet houden met sociaal en maatschappelijk rendement. Zij ontwikkelen hiertoe zelf duurzame, circulaire  bedrijfsmodellen (shape), delen hun kennis hierover met anderen (share) en moedigen actoren zoals beleidsmakers aan hiervoor ondersteunend beleid te ontwikkelen (stimulate).

De activiteiten van de DSGC sluiten naadloos aan op NL Next Level van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Deze visie is gericht op het realiseren van een 'Next Level' voor Nederland met duurzame inclusieve economische groei, meer werkgelegenheid en perspectief voor de samenleving.

 

In het licht van diverse recente internationale gebeurtenissen is het nu meer dan ooit van belang om duurzame bedrijfsmodellen, gericht op de lange termijn en op waarde creatie voor alle stakeholders, te ondersteunen en verder te faciliterenZie de Download voor de volledige brief.