Oplossing PFAS-problematiek, brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

28-10-2019

Excellentie,

 

Wij maken ons grote zorgen over de onverwachte effecten van het Tijdelijk handelingskader PFAS (THK). Het THK is op zichzelf een goed idee. Voor de functies 'industrie' en 'wonen' bevat het THK werkbare en praktische normen voor hergebruik van grond.

 
De pijn zit hem erin, dat in het THK voor de functies 'landbouw en natuur' en projecten in of rondom water nog geen normen zijn vastgesteld, waardoor hier automatisch wordt teruggevallen op de zogenaamde detectiegrens van 0,1 μg/kg. Grond is daardoor slechts herbruikbaar, als de concentratie PFAS daarin ten hoogste 0,1 μg/kg bedraagt. Als gevolg daarvan vallen veel projecten stil, waardoor bedrijven die zich bezig houden met grondverzet en baggeren ernstig in problemen komen.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland willen met uw ministerie snel verkennen hoe de grote risico’s bij grondbanken via instrumenten als bijvoorbeeld garantstellingen, vrijwaringen, innovaties e.d. verder kunnen worden teruggebracht.

 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister-President.

 

Zie de Download voor de volledige brief.