Landelijke actiedag vakbonden op woensdag 29 mei 2019, brief aan de leden

10-05-2019

Beste heer, mevrouw,

 

Met deze brief informeren wij u over de aangekondigde collectieve actiedag van de vakbonden op woensdag 29 mei aanstaande in verband met het pensioenoverleg.
Naast 29 mei zijn ook op 28 mei (bij de NS en het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en 15 mei (veiligheidsbonden) acties aangekondigd.

 

Acties zeer ongewenst en ze duperen mensen en bedrijven

 

Voor we dieper ingaan op de aanzegging vanuit de vakbonden willen we graag benadrukken dat VNO-NCW en MKB-Nederland -net als bij acties eerder dit jaar- publiekelijk afstand hebben genomen van deze (politieke) stakingen waar mensen en bedrijven ernstig door worden gedupeerd. Acties en zeker stakingen brengen een oplossing niet dichterbij. De individuele bedrijven hebben zelf immers niet de sleutel in handen voor het oplossen van de knelpunten in de discussie en hebben ook geen invloed op de uitkomst. Daarnaast gaan de acties vooral om een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dit ligt primair bij het kabinet.

 

Samen met de vakbeweging hebben we de verantwoordelijkheid voor een goed en toekomstbestendig pensioenstelsel voor jong én oud. Daarnaast hebben we afgelopen weken diverse handreikingen gedaan om gezamenlijk met vakbeweging en het kabinet te kijken naar oplossingen voor de zware beroepen, zodat mensen die de gestegen pensioenleeftijd niet kunnen halen wat eerder met pensioen kunnen. De onderhandelingstafel is de geëigende plek om tot oplossingen te komen en overeenstemming te bereiken. Wij zouden graag zien dat we samen met de vakbonden het overleg weer kunnen hervatten en op korte termijn alsnog een pensioenakkoord kunnen sluiten. Wat ons betreft kan dit nog voor 29 mei gebeuren zodat de acties alsnog kunnen worden afgeblazen. Dit is goed voor alle mensen en bedrijven in Nederland.

 

Bonden moeten u tijdig op de hoogte brengen

 

Op 2 mei jl. hebben MKB-Nederland en VNO-NCW een brief van CNV Vakmensen ontvangen, waarin collectieve acties worden aangezegd in onze richting. Het gaat dus onder meer om werkonderbrekingen en stakingen op woensdag 29 mei. CNV Vakmensen legt in zijn brief de verantwoordelijkheid om werkgevers hierover te informeren neer bij VNO-NCW en MKB-Nederland. Dat ontslaat de vakbond echter niet van de wettelijke verplichting om elk individueel bedrijf waar het actie wil voeren, daarvan ruim op tijd op de hoogte te brengen. Wij hebben de bond per brief inmiddels ook op deze verplichting gewezen.

 

De vakbonden hebben diverse werkgevers en brancheorganisaties opgeroepen om samen op te trekken. Mocht dat bij u het geval zijn, dan adviseren wij u om te verwijzen naar de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland aan de vakbeweging om aan tafel het overleg voort te zetten in plaats van te staken. Het realiseren van die eisen kan immers alleen via overleg. Acties en stakingen helpen daarbij niet.

 

Mochten er voor 29 mei aanstaande relevante ontwikkelingen zijn, zullen wij u daarvan uiteraard op de hoogte brengen.

 

Met een vriendelijke groet,

Hans de Boer
voorzitter VNO-NCW
Jacco Vonhof
voorzitter MKB-Nederland

 


Bijlagen:

  1. ANP bericht over de acties op 15 mei, 28 mei en 29 mei
  2. ANP "VNO-NCW hekelt stakingsactie OV"
  3. Informatie over collectieve acties
  4. Oproep van 11 februari van VNO-NCW en MKB-Nederland