Internetconsultatie "Aanscherping definitie geneesmiddelen voor de btw"

15-08-2017

Geachte dames en heren,

 

Graag reageren wij op de internetconsultatie aver een conceptwetsvoorstel dat een

aanscherping bevat van de definitie van geneesmiddelen voor de toepassing van het

verlaagde btw-tarief.

 

Wij hebben ernstig bezwaar tegen de voorgestelde aanscherping, omdat die leidt tot

concurrentieverstoring tussen zelfzorggeneesmiddelen die onder de regulering van de

Geneesmiddelenwet vallen en farmaceutische producten die op een andere wijze zijn

gereguleerd. Door de aanscherping op een andere wijze vorm te geven, wordt dit

economisch ongewenste gevolg voorkomen, terwijl wel het resultaat wordt bereikt dat

met het conceptwetsvoorstel wordt beoogd.

 

Bezwaar en alternatief worden in de bijgevoegde reactie (zie onderstaande Download) toegelicht. Ook wordt in de reactie aangedrongen op een overgangsmaatregel.

 

Met vriendelijke groet,

 

mr. J.M Lammers

Directeur Economische zaken